Obsah

Projekt vzdělávání Krčínova Třeboňska o.p.s.Krčínovo Třeboňsko o.p.s.

Vzděláním k vyšší efektivitě cestovního ruchu v regionu Třeboňsko


V rámci projektu vzdělávání se uskutečnily již čtyři celodenní semináře. Jejich program se řídil dle následujícího přehledu:


Vzdělávací akce:  5  Odborná exkurze

Datum:  3. - 4. 6.2010

 

Téma

Krajem Vitorazska

 

                                           
                                          Exkurze "Krajem Vitorazska"            

Ve dnech 3. a 4. června 2010 se uskutečnila exkurze "Krajem Vitorazska". Prvním dnem posluchače prováděl pan RNDr. Pokorný, CSc., druhým dnem pak paní PhDr. Psíková. Oběma
lektorům patří velké poděkování za poutavý a fundovaný výklad. Dvoudenní exkurze se týkala přírodních i kulturních památek především na Vitorazsku.