Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

3. výzva PRV MAS Třeboňsko o.p.s. - STORNOVANÁ

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko pro období 2014 - 2020 informuje, že počátkem roku 2019 plánuje vyhlásit 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova

V rámci výzvy č. 3 se předpokládá vyhlášení těchto fichí:

Číslo fiche

Název fiche

Vazba fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace pro 3. výzvu

(v tis. Kč)

1 F1 Investice do zemědělských podniků F1 Investice do zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 5 308,736

2

F2 Lesnická infrastruktura

F2 Lesnická infrastruktura Článek 17, odstavec 1., písmeno c)

4 829,00

3

F3 Zemědělská infrastruktura

F3 Zemědělská infrastruktura Článek 17, odstavec 1., písmeno c)

4 829,00

Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře.

Celková alokace se předpokládá 14 966 736,- Kč.

Veškerá dokumentace k 3. výzvě „MAS Třeboňsko o.p.s. – PRV“ bude k dispozici zde: dotace-2014-2020-/vyzvy-prv-program-rozvoje-venkova/3-vyzva-prv-mas-trebonsko-ops-/

Tato výzva bude realizována v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – více informací zde: www.eagri.cz/prvwww.szif.cz.

V průběhu vyhlášení výzvy proběhne seminář pro žadatele, Vaše projektové záměry však můžete konzultovat již nyní. Proto v případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat manažera PRV (viz kontakt níže).

Kontakty pro poskytování informací

  • MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň,
  • IČ: 26075679

Bc. Adéla Tomšovicová, manažer PRV

Avízo PRV 3

Avízo 3. výzva PRV - verze web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 675,14 kB
Staženo: 412×

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.