Navigace

Obsah

MAS Třeboňsko o.p.s.

jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“
 

vyhlašuje ke dni 26. února 2021 


10. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem
„MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Kulturní dědictví II. "
 

Cílem podpory je zvýšení ekonomického potenciálu kulturních památek, zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1.1.2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.1.2014,  pro rozvoj regionu MAS.                                                            

Typy projektů: Projekty na odstraňování přístupových bariér, zajišťování bezpečnosti návštěvníků, restaurování památek, zvýšení ochrany památek vč. zabezpečení, obnova parků a zahrad u souborů památek (národní kulturní památky dle seznamů k 1.1.2014), výstavba a modernizace sociálního a technického/technologického zázemí.

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu činí 2.000.000,-Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 2.000.000,-Kč.

 

Příjem žádostí:  26. 2. 2021, 9:00

Ukončení příjmu žádostí:  15. 4. 2021, 9:00

 

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ https://mseu.mssf.cz/

 

Tato výzva je realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy IROP č. 55 – Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD  - více informací na webových stránkách: IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Výzva č. 55 Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD (mmr.cz)

 

Konzultace pro žadatele:

Vzhledem k aktuálním krizovým opatřením a vyhlášení nouzového stavu proběhne informační seminář pro žadatele formou rozesláním prezentace potencionálním žadatelům současně s informací o zveřejnění prezentace na webu www.mas-trebonsko.cz  nejpozději v den vyhlášení výzvy.

Stejně tak budou omezeny bezplatné osobní konzultace. Možné je využívat on-line konzultace na e-mailu bednarova@mas-trebonsko.cz nebo na tel. 774 420 951 (Martina Bednářová).

 

Pravidla IROP a další dokumentace k výzvě č. 55 Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD:

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce včetně příloh Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf.aspx (mmr.cz)

Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce včetně příloh Specificka-pravidla-v55_SC4-1_v-1-3.pdf.aspx (mmr.cz)

 

Stránka

  • 1