Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Iniciativa Leader

Iniciativa společenství LEADER

Iniciativa společenství LEADER (Liaison entre les actions economic rural) je zvláštním nástrojem strukturální politiky k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU, kterou doplňují jiné programy nebo alespoň usnadňují její provádění. V případě iniciativy LEADER je to operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, za který odpovídá MZE.
LEADER+ jako jedna ze čtyř inciativ EU byla vyhlášena v roce 2000 Evropskou komisí, která ji řídí a dává první podnět, teprve následně je projedná s dotyčným členským státem.
Iniciativa je financována z prostředků EAGGF (Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu). V rámci iniciativy LEADER+ bylo vyčleněno cca 2,02 mil. euro na období 2000-2006.  S 6% z 88 miliard eur se počítá na rozvoj venkova na projekty iniciativy LEADER v období 2007-2013.
Hlavním cílem iniciativy LEADER je podpora spolupráce aktivních činitelů působících ve venkovských společenstvích a ekonomikách za účelem rozvoje venkova prostřednictvím místních akčních skupin. Spolupráce spočívá ve vzájemném posuzování nových místních strategií trvale udržitelného rozvoje. Místní akční skupina nese pak odpovědnost za implementaci programu LEADER a výběr projektů. Vedle místního přístupu iniciativa rovněž napomáhá vytváření sítí subjektů v oblasti rozvoje venkova na regionální, národní i mezinárodní úrovni a umožňuje tak vzájemné předávání zkušeností mezi těmito subjekty.


Iniciativa LEADER je zaměřena na rozvoj venkova především v těchto oblastech:

  • Ochrana a zlepšování životního prostředí, krajiny a trvale udržitelný rozvoj území
  • Maximální a co nejlepší využití kulturních a přírodních zdrojů
  • Podpora konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
  • Zkvalitnění života obyvatel ve venkovských oblastech
  • Povzbuzení diverzifikace hospodářské činnosti

Metoda LEADER spočívá především v posouzení místních specifik regionů a jejich co nejlepším využití. Do tohoto procesu jsou zapojeny zástupci veřejné i soukromé sféry, samosprávy, zájmová sdružení, neziskové organizace, atd., čímž dochází k výměně zkušeností, získávání nových myšlenek a postřehů. Místní akční skupina složena z těchto aktivních subjektů napomá pak tímto spoluvytvářet svůj vlastní region.

AKTIVITY MAS

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ProduktyE-shop s regionálními produkty našeho regionu

Řekněte nám svůj názor.

Na odkaze níže můžete jednoduše dát vědět svůj názor na oblasti, které chcete ve svém bydlišti zlepšit.

Pomozte nám s rozvojem našeho regionu. Děkujeme.

kontakty/napiste-nam/dotaznik-pro-obyvatele-mas-trebonsko/

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.