Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Regionální značka Třeboňska

Dne 7. 2. 2022 proběhlo v sídle MAS komunitní jednání, na jehož základě byla připravena a uvedena v život nová regionální značka území Místní akční skupiny Třeboňsko. Má název TŘEBOŇSKO VYROBENO U NÁS a v příštích měsících bude možné ucházet se o udělení této regionální značky. Regionální značka je dalším krokem naší MAS v podpoře regionálních producentů, navazuje na možnost získání přímé dotační podpory a propagaci na našem webu https://www.mastrebonsko-produkty.cz/.

Jaká jsou pozitiva regionálního značení?

Přínos pro zákazníka

Zákazník, který zakoupí sortiment označený logem, resp. značkou „TŘEBOŇSKO VYROBENO U NÁS“, má jistotu, že podporuje skutečně místní/regionální produkt, a tím také regionální ekonomiku.

Takto označený produkt je podrobován pravidelné kontrole, která zajišťuje, že:

●    produkt pochází skutečně z regionu MAS Třeboňsko;

●    byla prověřena jeho kvalita;

●    jeho výroba ani výrobek sám nepoškozují životní prostředí;

●    je jedinečný.

Přínos pro producenty

Výrobci značka napomáhá v propagaci vlastní produkce, odbytu jeho produktů, a v neposlední řadě se zvýšením prestiže výrobků v tuzemsku i v zahraničí. Regionální produkty jsou podporovány v rámci činnosti Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s. a územních partnerů této společnosti. Pro producenty jsou připravovány tematické semináře, zaměřené na související aktuální problematiku. 

Přínos pro obyvatele a region

U místních obyvatel značka posiluje možnost přímé podpory fungování místní ekonomiky. Region Třeboňska má silnou image, spojenou s lázeňstvím a turistikou. Smyslem značení je rozvíjet další oblasti ekonomiky a napomoci vytvoření silného a trvalého systému, kdy bude propojena místní a regionální produkce s gastronomií a segmentem cestovního ruchu.

MAS Třeboňsko chce tedy ještě více pomáhat především menším producentům, kteří vytváří vlastní produkty spjaté s územím, v němž žijí. Patříte k takovým aktivním lidem? Pokud ano a zajímá Vás možnost získání regionálního označení a spolu s tím také podpory MAS v rámci různých propagačních akcí i v rámci našich webových stránek a stránek na sociálních sítích, obraťte se na nás. Poskytneme Vám bližší informace k pravidlům, týkajícím se naší regionální značky a možnosti jejího získání.

 

značka

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.