Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Regionální značka Třeboňska

Vážení producenti, v regionech České republiky se skrývá unikátní charakter vytvořený místním přírodním bohatstvím. Jedním z přístupů k propagaci konkrétního regionu a jeho zajímavých produktů je regionální označení.

V našem regionu aktivně působí Místní akční skupina Třeboňsko, která koordinuje a spravuje regionální označení. Certifikační komise složená z odborníků, zástupců institucí, samosprávy a držitelů označení je zodpovědná za udělení tohoto označení.

Rádi bychom Vás jako výrobce oslovili s nabídkou označení Vašeho výrobku regionální značkou, což Vám přinese mnoho výhod a přínosů spojených s touto certifikací.

 

Marketing

 • Bezplatné uvedení na prezentačním materiálu (mapa) Destinační oblasti Třeboňsko s větším prostorem, než budou mít ostatní a se zdůrazněním, že jde o certifikovaného výrobce

 

 • Bezplatné uvedení v následujících materiálech: Turistické noviny, Zpravodaj Třeboňský svět

 

 • Letákový servis na veletrzích cestovního ruchu, letáky v infocentrech v destinační oblasti Třeboňsko

 

 • Prezentace na webech (Regionální značka Třeboňsko, sociální sítě, Infocentrum Třeboň…)

 

 • Propagační články do místních zpravodajů na území MAS Třeboňsko
   
 • Prezentace na webech některých obcí v oblasti Třeboňska a na webu mikroregionů

 

Prodejní příležitosti

 • Možnost zprostředkovat prodej v penzionech a dalších zařízeních (např. informačních centrech) v oblasti Třeboňska

 

 

 • V budoucnu pomoc se stánkovým prodejem ve spolupráci s Městem Třeboň v rámci různých slavností, poutí apod.

 

 • Vaše výrobky budou dále vybrány jako cenný příspěvek do výběru dárkových balíčků, které budou šířeny na různých slavnostech a událostech, pořádaných našimi městy a obcemi. To přinese zajištění pravidelného odběru vašich výrobků.

 

 

Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

 

Anna Marsová

 marsova@mas-trebonsko.cz

   +420 774 420 951

značka

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.