Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Výzvy PRV (Program rozvoje venkova)

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. vyhlásila k 31.12. 2022 celkem 7. výzev z Programu rozvoje venkova, a to na:

  • F1 – Investice do zemědělských podniků
  • F2 – Lesnická infrastruktura
  • F3 – Zemědělská infrastruktura
  • F4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
  • F5 – Neproduktivní investice v lesích
  • F6 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
  • F8- Obnova ve venkovských oblastech

Celková alokace OP PRV činila 50.582.100,-Kč. 

Zbývající alokace bude vypsána v první polovině roku 2023.

Podrobnosti k ukončeným výzvám naleznete dotace-2014-2020-/ukoncene-vyzvy-sclld-2014-2020/ukoncene-vyzvy-prv/

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.