Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Webové stránky se upravují. Omluvte prosím případné nedostatky.

Výzvy PRV (Program rozvoje venkova)

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. vyhlásila k 31.12. 2020 celkem 6. výzev z Programu rozvoje venkova, a to na:

- F1 – Investice do zemědělských podniků

- F2 – Lesnická infrastruktura

- F3 – Zemědělská infrastruktura

- F4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

- F5 – Neproduktivní investice v lesích

- F6 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

- F8- Obnova ve venkovských oblastech

Celková alokace OP PRV činila 50.582.100,-Kč. 

Zbývající alokace bude vypsána v první polovině roku 2021.

Podrobnosti k ukončeným výzvám naleznete dotace-2014-2020-/ukoncene-vyzvy-sclld-2014-2020/ukoncene-vyzvy-prv/

 

DOTACE 2014 – 2020

podporajcmas

Interaktivní mapa místních akčních skupin s jejich finanční podporou v území

ProduktyE-shop s regionálními produkty našeho regionu

registrace a přihlášení

Řekněte nám svůj názor.

Na odkaze níže můžete jednoduše dát vědět svůj názor na oblasti, které chcete ve svém bydlišti zlepšit.

Pomozte nám s rozvojem našeho regionu. Děkujeme.

kontakty/napiste-nam/dotaznik-pro-obyvatele-mas-trebonsko/

Nové webové stránky Národní sítě MAS ČR

https://www.mistniakcniskupiny.cz/

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.