Navigace

Obsah

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko

pro období 2014 - 2020 
 

vyhlašuje ke dni 15. září 2018 


4. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Operačního programu Zaměstnanost

 

s názvem


„MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ – Sociální podnikání I.“
 

Cílem je napomoci zvýšení zaměstnanosti především cílových skupin a jejich začleňování do běžného života. Tento cíl může být naplňován podporou stávajícího či nového sociálního podniku na území MAS. MAS plánuje podpořit vznik 1 nového sociálního podniku.

 

Typy příjemců podpory: Nestátní neziskové organizace, Obchodní korporace, OSVČ

 

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu se předpokládá 2 919 000,- . Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000,- Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu se předpokládá 2 919 000,- Kč.

Příjem žádostí se předpokládá od 15. 9. 2018 do 15. 11. 2018.

Veškerá dokumentace k 4. výzvě „MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ – Sociální podnikání I.“ bude k dispozici v den vyhlášení výzvy zde:

dotace-2014-2020-/vyzvy-op-z-operacni-program-zamestnanost/4-vyzva-op-zamestnanost-mas-trebonsko-ops/

 

Pravidla OPZ naleznete na tomto odkaze: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

 

V průběhu vyhlášení výzvy proběhne seminář pro žadatele, Vaše projektové záměry však můžete konzultovat již nyní. Proto v případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat manažera OPZ (viz kontakt níže).

 

 

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 26075679                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bc. Adéla Tomšovicová – manažer OPZ

telefon: 384 385 688, 774420950, www.mas-trebonsko.cz

 
 
 

 

Stránka

  • 1