Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

2. výzva OP Zaměstnanost MAS Třeboňsko o.p.s. - UKONČENÁ

MAS Třeboňsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje ke dni 12. března 2018  2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem „MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ – Prorodinná opatření I.“
 

Cílem opatření je zajistit aktivity zaměřené na slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob, včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce, a to podporou zařízení, které doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení, včetně podpory příměstských táborů, podporou dětských skupin pro podniky i veřejnost a podporu individuální péče o děti.

Typy příjemců podpory: Obce a jejich příspěvkové organizace, Dobrovolné svazky obcí, NNO, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Poskytovatelé sociálních služeb, Profesní a podnikatelská sdružení, Školy a školská zařízení.

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu se předpokládá 4 684 000,- Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000,-, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu se předpokládá 4 684 000,- Kč.

Příjem žádostí se předpokládá od 12. 3. 2018 do 30. 4. 2018.

Tato výzva bude realizována v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost – více informací zde:

 https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz

Veškerá dokumentace k 2. výzvě „MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ– Prorodinná opatření“ je k dispozici zde: dotace-2014-2020-/vyzvy-op-z-operacni-program-zamestnanost/

 

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 26075679  

Bc. Adéla Tomšovicová – manažer OPZ

telefon: 384 385 688, 774420950, www.mas-trebonsko.cz

 
 
 

 

Avízo prorodinná opatření I.

Avízo prorodinná opatření.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 641,67 kB
Staženo: 388×

VÝZVA č. 2 MAS Třeboňsko - Prorodinná opatření I.

VÝZVA č. 2 MAS Třeboňsko - Prorodinná opatření.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 838,54 kB
Staženo: 454×

Příloha č. 1 - ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ MAS Třeboňsko výzva č. 2

Příloha č. 1 - ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ MAS Třeboňsko výzva č. 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 874,42 kB
Staženo: 389×

Příloha č. 2 - Statut MAS Třeboňsko o. p. s.

Příloha č. 2 - Statut MAS Třeboňsko o. p. s..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 192,13 kB
Staženo: 414×

Příloha č. 3 - Popis podporovaných aktivit a cílových skupin

Příloha č. 3 - Popis podporovaných aktivit a cílových skupin.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 554,13 kB
Staženo: 464×

Zápis z jednání

Zápis z jednání.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 592,41 kB
Staženo: 439×

Seminář 2. výzva OP Zaměstnanost MAS Třeboňsko o. p. s.

Prezentace 2. - Výzva MAS č.2 Prorodinná opatření MAS Třeboňsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,94 MB
Staženo: 406×

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.