Navigace

Obsah

SCLLD MAS Třeboňsko 2014 - 2020


Níže naleznete finální podobu strategie MAS Třeboňsko o.p.s., vč. příloh.

 

Logo MAS

 

 

SCHVÁLENÁ VERZE SCLLD MAS TŘEBOŇSKO - 25. 5. 2017

SCLLD MAS Třeboňsko o.p.s. schválená Řídícími orgány dne 25. 5. 2017

Analytická část SCLLD

Strategická část SCLLD

Implementační část SCLLD

Finanční plán a indikátory SCLLD

Další přílohy k SCLLD - souhrn

Dokumenty SCLLD

Evaluační zpráva MAS Třeboňsko

Dodatek č. 01 Strategie CLLD MAS Třeboňsko o.p.s. - rozšíření stávajícího Programového rámce OPŽP

Dodatek č. 01 Strategie CLLD MAS Třeboňsko o.p.s. - rozšíření stávajícího Programového rámce OPŽP

Dodatek č. 01 Strategie CLLD MAS Třeboňsko o.p.s. - rozšíření stávajícího Programového rámce OP ŽP

Výňatek SCLLD 2014-2020 - Analytická část - změna 5.2018 v návaznosti na rozšíření OPŽP

Výňatek SCLLD 2014 - 2020 - Implementační část - změna 5.2018 v návaznosti na rozšíření OPŽP

Dodatek č. 02 Strategie CLLD MAS Třeboňsko o.p.s.

Dodatek č. 02 SCLLD obsahuje rozšíření PR PRV a úpravu PR IROP

Revize SCLLD - Analytická část, kapitola 5

Revize SCLLD - Programový rámec IROP

Revize SCLLD - Programový rámec PRV

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 platná od 10. 6. 2016 - NEAKTUÁLNÍ

Plný text strategie doplněný na základě hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, vč. upravené přílohy č. 3. Ostatní přílohy jsou platné v původní podobě.

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - analityická část - neaktuální

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - strategická část -neaktuální

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - implementační část - neaktuální

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - příloha č. 3: zapojení komunity do vypracování strategie

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - NEAKTUÁLNÍ

Plný text strategie

Analytická část - neaktuální

Strategická část - neaktuální

Implementační část - neaktuální

PŘÍLOHY SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - NEAKTUÁLNÍ

Přílohy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko pro období 2014 - 2020:

Příloha č. 1: finanční plán a indikátory pro programové rámce - neaktuální

Stránka