Navigace

Obsah

SCLLD MAS Třeboňsko 2014 - 2020


Níže naleznete finální podobu strategie MAS Třeboňsko o.p.s., vč. příloh.

 

Logo MAS

 

 

SCHVÁLENÁ VERZE SCLLD MAS TŘEBOŇSKO - 25. 5. 2017

SCLLD MAS Třeboňsko o.p.s. schválená Řídícími orgány dne 25. 5. 2017

Analytická část SCLLD Staženo: 410x | 30.05.2017

Strategická část SCLLD Staženo: 506x | 30.05.2017

Implementační část SCLLD Staženo: 348x | 30.05.2017

Finanční plán a indikátory SCLLD Staženo: 447x | 30.05.2017

Další přílohy k SCLLD - souhrn Staženo: 300x | 30.05.2017

Dodatek č. 01 Strategie CLLD MAS Třeboňsko o.p.s. - rozšíření stávajícího Programového rámce OPŽP

Dodatek č. 01 Strategie CLLD MAS Třeboňsko o.p.s. - rozšíření stávajícího Programového rámce OPŽP

Dodatek č. 01 Strategie CLLD MAS Třeboňsko o.p.s. - rozšíření stávajícího Programového rámce OP ŽP Staženo: 125x | 02.10.2018

Výňatek SCLLD 2014-2020 - Analytická část - změna 5.2018 v návaznosti na rozšíření OPŽP Staženo: 106x | 02.10.2018

Výňatek SCLLD 2014 - 2020 - Implementační část - změna 5.2018 v návaznosti na rozšíření OPŽP Staženo: 109x | 02.10.2018

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 platná od 10. 6. 2016 - NEAKTUÁLNÍ

Plný text strategie doplněný na základě hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, vč. upravené přílohy č. 3. Ostatní přílohy jsou platné v původní podobě.

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - analityická část - neaktuální Staženo: 247x | 30.05.2017

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - strategická část -neaktuální Staženo: 330x | 30.05.2017

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - implementační část - neaktuální Staženo: 307x | 30.05.2017

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - příloha č. 3: zapojení komunity do vypracování strategie Staženo: 283x | 09.03.2017

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - NEAKTUÁLNÍ

Plný text strategie

Analytická část - neaktuální Staženo: 278x | 30.05.2017

Strategická část - neaktuální Staženo: 295x | 30.05.2017

Implementační část - neaktuální Staženo: 298x | 30.05.2017

PŘÍLOHY SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - NEAKTUÁLNÍ

Přílohy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko pro období 2014 - 2020:

Příloha č. 1: finanční plán a indikátory pro programové rámce - neaktuální Staženo: 274x | 30.05.2017

Příloha č. 2: mapa MAS a seznam obcí Staženo: 330x | 09.03.2017

Příloha č. 3: zapojení veřejnosti - neaktuální Staženo: 279x | 30.05.2017

Příloha č. 4: analýza rizik Staženo: 267x | 09.03.2017

Příloha č. 5: čestné prohlášení - neaktuální Staženo: 266x | 30.05.2017

Stránka