Navigace

Obsah

SCLLD MAS Třeboňsko 2014 - 2020


Níže naleznete finální podobu strategie MAS Třeboňsko o.p.s., vč. příloh.

 

Logo MAS

 

 

SCHVÁLENÁ VERZE SCLLD MAS TŘEBOŇSKO - 25. 5. 2017

SCLLD MAS Třeboňsko o.p.s. schválená Řídícími orgány dne 25. 5. 2017

Analytická část SCLLD Staženo: 261x | 30.05.2017

Strategická část SCLLD Staženo: 344x | 30.05.2017

Implementační část SCLLD Staženo: 232x | 30.05.2017

Finanční plán a indikátory SCLLD Staženo: 285x | 30.05.2017

Další přílohy k SCLLD - souhrn Staženo: 196x | 30.05.2017

Dodatek č. 01 Strategie CLLD MAS Třeboňsko o.p.s. - rozšíření stávajícího Programového rámce OPŽP

Dodatek č. 01 Strategie CLLD MAS Třeboňsko o.p.s. - rozšíření stávajícího Programového rámce OPŽP

Dodatek č. 01 Strategie CLLD MAS Třeboňsko o.p.s. - rozšíření stávajícího Programového rámce OP ŽP Staženo: 14x | 02.10.2018

Výňatek SCLLD 2014-2020 - Analytická část - změna 5.2018 v návaznosti na rozšíření OPŽP Staženo: 12x | 02.10.2018

Výňatek SCLLD 2014 - 2020 - Implementační část - změna 5.2018 v návaznosti na rozšíření OPŽP Staženo: 13x | 02.10.2018

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 platná od 10. 6. 2016 - NEAKTUÁLNÍ

Plný text strategie doplněný na základě hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, vč. upravené přílohy č. 3. Ostatní přílohy jsou platné v původní podobě.

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - analityická část - neaktuální Staženo: 167x | 30.05.2017

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - strategická část -neaktuální Staženo: 215x | 30.05.2017

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - implementační část - neaktuální Staženo: 201x | 30.05.2017

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - příloha č. 3: zapojení komunity do vypracování strategie Staženo: 196x | 09.03.2017

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - NEAKTUÁLNÍ

Plný text strategie

Analytická část - neaktuální Staženo: 174x | 30.05.2017

Strategická část - neaktuální Staženo: 196x | 30.05.2017

Implementační část - neaktuální Staženo: 198x | 30.05.2017

PŘÍLOHY SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - NEAKTUÁLNÍ

Přílohy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko pro období 2014 - 2020:

Příloha č. 1: finanční plán a indikátory pro programové rámce - neaktuální Staženo: 183x | 30.05.2017

Příloha č. 2: mapa MAS a seznam obcí Staženo: 204x | 09.03.2017

Příloha č. 3: zapojení veřejnosti - neaktuální Staženo: 179x | 30.05.2017

Příloha č. 4: analýza rizik Staženo: 181x | 09.03.2017

Příloha č. 5: čestné prohlášení - neaktuální Staženo: 171x | 30.05.2017

Stránka