Navigace

Obsah

Transparentnost výběru projektů


Chcete vědět, jak funguje výběr projektů v naší místní akční skupině?

Nově je problematika výběru projektů a zaručení jejich transparentního výběru vždy popsána v rámci tzv. Interních postupů. Jejich znění naleznete ve složce "Interní postupy MAS Třeboňsko"

 

V principu vše funguje tak, že výběrová a hodnotící kritéria jsou předem známa všem potenciálním žadatelům. Prvotní kontrolu projektů z hlediska formálních podmínek provádí vždy 2 zaměstnanci MAS, aby byla zaručena tzv. "zásada 4 očí". Věcné hodnocení je poté věcí celkem 9 členné Výběrové komise. Její členové musí (stejně jako zaměstnanci MAS) podepsat kodex, ve kterém mimo jiné potvrzují, že nemají žádný zájem na zvůhodnění kteréhokoliv projektu.