Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

4. výzva PRV MAS Třeboňsko o.p.s. - UKONČENÁ

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.  jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko pro období 2014 - 2020 vyhlašuje ke dni  1. dubna 2019 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova

Příjem žádostí je od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře.

Celková alokace  výzvy se je 14 915 136,- Kč.

Tato výzva je realizována v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 - víze informací zde:

www.eagri.cz/prvwww.szif.cz .

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s kanceláří organizační složky SCLLD MAS, manažerem PRV (kontakt viz níže).

Na odkazech níže naleznete relevantní dokumenty:

Kontakty pro poskytování informací

  • MAS Třeboňsko o.p.s.,
  • Dukelská 145, 379 01 Třeboň,
  • IČ: 26075679

Bc. Adéla Tomšovicová, manažer PRV

Přílohy k výzvě č. 4 PRV

Avízo

Avízo 4. výzva PRV - verze web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 674,89 kB
Staženo: 318×

Souhlas s vyhlášením výzvy

Souhlas s vyhlášením výzvy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 298,46 kB
Staženo: 292×

Příloha č. 1 - Výzva č. 4 PRV MAS Třeboňsko o.p.s.

Příloha č. 1 - Výzva č. 4 PRV MAS Třeboňsko o.p.s..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 601,57 kB
Staženo: 501×

Příloha č. 2 - Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků

Příloha č. 2 - Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 627,01 kB
Staženo: 517×

Příloha č. 3 - Fiche 2 - Lesnická infrastruktura

Příloha č. 3 - Fiche 2 - Lesnická infrastruktura.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 631,03 kB
Staženo: 330×

Příloha č. 4 - Fiche 3 - Zemědělská infrastruktura

Příloha č. 4 - Fiche 3 - Zemědělská infrastruktura.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 627,73 kB
Staženo: 354×

Příloha č. 5 - Interní postupy PRV MAS Třeboňsko o.p.s

Příloha č. 5 - Interní postupy PRV MAS Třeboňsko o.p.s..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 585,52 kB
Staženo: 407×

Příloha č. 6 - Žádost o přístup do portálu farmáře

Příloha č. 6 - Žádost o přístup do portálu farmáře.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 62,85 kB
Staženo: 280×

Příloha č. 7 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP

Příloha č. 7 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 176,96 kB
Staženo: 319×

Příloha č. 8 - Instinstrukce pro vyplnění přílohy č. 7 -Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP

Příloha č. 8 - Instinstrukce pro vyplnění přílohy č. 7 -Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 903,26 kB
Staženo: 310×

Příloha č. 9 - Postup pro vygenerování formuláře ŽoD předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF

Příloha č. 9 - Postup pro vygenerování formuláře ŽoD předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 489,03 kB
Staženo: 339×

Příloha č. 10 - Čestné prohlášení prvožadatele

Příloha č. 10 - Čestné prohlášení prvožadatele.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 203,91 kB
Staženo: 329×

Příloha č. 11 - Etický kodex 2.0

Etický kodex MAS Trebonsko PRV 2.0 - kopie.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 301,24 kB
Staženo: 286×

Pozvánka na seminář k 4. výzvě PRV MAS Třeboňsko o.p.s.

Pozvánka seminář PRV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 649,73 kB
Staženo: 323×

Prezentace - seminář ke 4. výzvě PRV

Prezentace_seminář pro příjemce PRV_2.VÝZVA.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 716,58 kB
Staženo: 388×

Seznam přijatých žádostí ve 4. výzvě PRV 2019

Seznam prijatych zadosti ve 4. vyzve PRV 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 477,96 kB
Staženo: 448×

Zápis z jednání Výběrové komise SCLLD 2.7.2019

Zápis z jednání Výběrové komise SCLLD ze dne 2.7.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,25 MB
Staženo: 316×

Zápis z jednání Výboru SCLLD 17.7.2019

Zápis z jednání Výboru SCLLD ze dne 17.7.2019 pro PRV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5 MB
Staženo: 358×

Seznam vybraných / nevybraných Žádostí o dotaci ve 4. výzvě PRV

Seznam vybraných / nevybraných Žádostí o dotaci ve 4. výzvě PRV

Seznam vybraný a nevybraných žádostí o dotaci ve 4. výzvě PRV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,13 MB
Staženo: 359×

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.