Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

7. výzva PRV MAS Třeboňsko o.p.s. - STORNOVANÁ

logo EUlogo PRV

logo MAS

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.  jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko pro období 2014 - 2020 informuje, že v první polovině roku 2021 plánuje vyhlásit 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova

 

Číslo fiche

Název fiche

Vazba fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace pro 7. výzvu

(v tis. Kč)

1

F1 Investice do zemědělských podniků

 F1 Investice do zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a)

6 402,352

8

F8 Obnova ve venkovských oblastech

F8 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech Článek 20

14 933,344

 

Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře.

Celková alokace se předpokládá 21 335 696,- Kč.

Veškerá dokumentace k 7. výzvě „MAS Třeboňsko o.p.s. – PRV“ bude k dispozici zde:

  • 7. výzva PRV MAS Třeboňsko o.p.s. - Místní akční skupina Třeboňsko, o.p.s.

Tato výzva bude realizována v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – více informací zde: www.eagri.cz/prvwww.szif.cz.

V průběhu vyhlášení výzvy proběhne seminář pro žadatele, Vaše projektové záměry však můžete konzultovat již nyní. Proto v případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat manažera PRV (viz kontakt níže).

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 26075679

Bc. Adéla Tomšovicová, manažer PRV

telefon: 774420950     email: tomsovicova@mas-trebonsko.cz

Avízo

Avízo 7. výzva PRV - verze web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 685,71 kB

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.