Navigace

Obsah

MAS Třeboňsko o.p.s.

jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“
 

 

vyhlašuje ke dni 12.3.2018


1. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Operačního programu Zaměstnanost

s názvem
„MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ – Sociální začleňování I.“
 

 

Cílem opatření Programového rámce je udržení stávajících sociálních služeb v územní působnosti MAS i podpora nových poskytovatelů sociálních služeb a zahájení poskytování sociálních služeb, dle režimu zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. i aktivity nad rámec základních činností zákona č. 108/2006 Sb., a to v celém území tak, aby služby byly zajištěny většímu počtu obyvatel.

 

Typy příjemců podpory: Poskytovatelé sociálních služeb.

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu se předpokládá 2 000 000,- Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000,-, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu se předpokládá 2 000 000,- Kč.

Příjem žádostí se předpokládá od 12. 3. 2018 do 30. 4. 2018.

Veškerá dokumentace k 1. výzvě „MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ– Sociální začleňování“ je zde:  dotace-2014-2020-/vyzvy-op-z-operacni-program-zamestnanost/

 

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 26075679  

Bc.Adéla Tomšovicová – manažer OPZ

telefon: 384 385 688, 774420950, www.mas-trebonsko.cz

 
 
 

 

1. výzva OP Zaměstnanost MAS Třeboňsko o.p.s.

Avízo Sociální začleňování I. Staženo: 279x

Výzva č. 1 - Sociální začleňování I. Staženo: 310x

Příloha č. 1 - ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ MAS Třeboňsko Staženo: 311x

Příloha č. 2 - Statut MAS Třeboňsko o. p. s. Staženo: 257x

Příloha č. 3 - Vyrovnávací platba k výzvě č. 1 MAS Třeboňsko Staženo: 278x

Příloha č. 4 - Údaje o sociální službě Staženo: 277x

Příloha č. 4 - Údaje o sociální službě-excell Staženo: 272x

Příloha č. 5 - Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě k výzvě č. 1 MAS Třeboňsko Staženo: 272x

Příloha č. 6 - Přehled čerpání vyrovnávací platby (údaje o soc službě) Staženo: 270x

Příloha č. 6 - Přehled čerpání vyrovnávací platby (údaje o soc službě)-excell Staženo: 268x

Příloha č. 7 - POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT K VÝZVĚ č. 1 MAS Třeboňsko Staženo: 284x

Příloha č. 8 - DEFINICE PODPOROVANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN K VÝZVĚ č. 1 MAS Třeboňsko Staženo: 274x

Zápis z jednání Staženo: 270x

Seminář 1. výzva OP Zaměstnanost MAS Třeboňsko o. p. s. Staženo: 294x

Seznam vybraných projektů Staženo: 250x

Zápis z jednání Výběrové komise SCLLD 14.5.2018 Staženo: 276x

Seznam přijatých projektů Staženo: 268x

Zápis z jednání Výběrové komise SCLLD 14.5.2018 - OPZ Staženo: 246x

Prezenční listina Výběrová komise SCLLD 14.5.2018 - OPZ Staženo: 228x

Zápis z jednání Výbor SCLLD 26.6.2018 - OPZ Staženo: 254x

Stránka