Navigace

Obsah

Strategický plán Leader 2007 - 2013


Zde naleznete podrobné informace o SPL LEADER.


Strategický plán LEADER
Vydáno dne 09. 01. 2008


Na základě výzvy vyhlášené Mze ČR byla dne 19.12.2007 na pracovišti SZIF v Praze zaregistrována žádost Místní akční skupiny Třeboňsko o přidělení finančních prostředků v rámci opatření IV.1.1.PRV.

Počet podaných a zaregistrovaných žádostí (102) je potěšující a vypovídá o velkém zájmu veřejnosti o metodu LEADER, jako důležitý prvek rozvoje regionů a potažmo celého venkova.

Když bude MAS Třeboňsko úspěšná, bude moci v období 2007-2013 finančně podořit rozvojové projekty na Třeboňsku cca. za 80-100mil.Kč.

Výsledky hodnocení jednotlivých strategií by měly být k dispozici do konce února roku 2008.

 

Znění SPL Krčínovo Třeboňsko 2007-2013 pdf, 1,35 MB
Rozvojový plán Třeboňsko pdf, 1,09 MB
Rozvojový plán Veselsko Řečicko 1.část pdf, 945 kB
Rozvojový plán Veselsko Řečicko 2.část pdf, 220 kB
Strategický plán Vitorazsko 1. část pdf, 2, 66 MB
Strategický plán Vitorazsko 2. část pdf, 1,52 MB

 

Aktualizace SPL Krčínovo Třeboňsko 2007 - 2013
V rubrice jsou uveřejněny aktualizace SPL od roku 2009.

Opatření SPL Krčínovo Třeboňsko 2007-2013
Opatření (Fiche) Strategického plánu Leader 2007 - 2013 Krčínovo Třeboňsko a harmonogram výzev.

Pravidla pro poskytování dotace MAS v rámci PRV ČR 2007 -2013
Zde jsou k dispozici pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace - opatření IV.1.1. - platné od 1.3.2009