Obsah

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. vyhlašuje 1. výzvu PRV

 

 

Dne 15. 7. 2017 vyhlašuje MAS Třeboňsko výzvu č. 1 do Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko o.p.s.  pro období 2014-2020, schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova, OP Zaměstnanost a OP Životní prostředí.

Seminář pro žadatele proběhne 25. řervence 2017 od 14.00 hodin v zasedací místnosti Penzionu Dvorce. Bližší informace naleznete v příloze k uveřejnění výzvy "Pozvánka na seminář pro žadatele".

 

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat do zahájení termínu příjmu Žádostí o dotaci s kanceláří organizační složky SCLLD MAS (viz kontakty).

Příjem žádostí bude ukončen 14. 8. 2017.

 

Na podkazech níže naleznete relevantní dokumenty:

 

Pokud Vám nepůjde otevřít příloha Fiche, uložte ji nejprve do svého Počítače a poté otevřete.

 

Důležité: v týdnu od 17. 7. do 23. 7. 2017 volejte v případě dotazů přednostně na tel: 774 742 095. Děkujeme.

Přílohy k Výzvě č. 1 PRV

Přílohy k Výzvě č. 1 PRV

Příloha č. 1 - Výzva č. 1 PRV MAS Třeboňsko Staženo: 564x

Příloha č. 2 - Fiche 1 Investice do zemědělských podniků Staženo: 458x

Příloha č. 3 - Fiche 2 Lesnická infrastruktura Staženo: 387x

Příloha č. 4 - Fiche 3 Zemědělská infrastruktura Staženo: 408x

Příloha č. 5 - Interní postupy PRV MAS Třeboňsko o.p.s. Staženo: 403x

Příloha č. 6 - Etický kodex pro PRV MAS Třeboňsko (PRV) Staženo: 438x

Příloha č. 7 - Pravidla pro žadatele - 19.2.1. Staženo: 437x

Příloha č. 8 - Žádost o přístup do Portálu farmáře Staženo: 537x

Příloha č. 9 - Postup pro vygenerování Žádosti o dotaci v Portálu farmáře Staženo: 349x

Příloha číslo 10 - Prohlášení o zařazení podniku do kat. podniků (mikro, m., s.) Staženo: 333x

Příloha číslo 11 - Instrukce pro vyplnění Prohlášení o zařazení podniku Staženo: 358x

Příloha číslo 12 - Pozvánka na seminář pro žadatele Staženo: 379x

Příloha číslo 13 - Počet obyvatel v obcích (zdroj: ČSÚ) Staženo: 353x

Příloha číslo 14 - Prezentace ze semináře pro žadatele - PRV 1.VÝZVA Staženo: 491x

Příloha číslo 15 - Čestné prohlášení PRVOŽADATELE k vyplnění Staženo: 388x

Seznam seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci ve výzvě č. 1 PRV Staženo: 359x

Zápis z jednání Výběrové komise SCLLD dne 28.8.2017 Staženo: 250x

Zápis z jednání Výboru SCLLD 13.9.2017 Staženo: 55x

Seznam přijatých žádostí v 1. výzvě PRV 2017

Seznam přijatých žádostí v 1. výzvě PRV 2017 Staženo: 439x

Seznam vybraných / nevybraných Žádostí o dotaci v 1. výzvě PRV

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci ve výzvě č. 1 PRV Staženo: 378x

Stránka

  • 1