Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

MAS Třeboňsko o.p.s. - IROP - Vzdělávací aktivity dětí a mládeže III. - UKONČENÁ

 

 

MAS Třeboňsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje ke dni 15.11.2021 13. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Vzdělávací aktivity dětí a mládeže III.“
 

Cílem podpory je: rekonstrukce školní infrastruktury a zvýšení úrovně vybavenosti škol.

Podporované aktivity:

  • Stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
  • Nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
  • Pořízení vybavení budov a učeben
  • Pořízení kompenzačních pomůcek
  • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.    

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

  • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
  • budování bezbariérovosti škol.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Celková částka alokace činí 356730,98 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 356730,98 Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95%, podíl žadatele je 5%.

Příjem žádostí:  15.11.2021 od 9:00 hodin

Ukončení příjmu žádostí:  15.12.2021, do 9:00 hodin

 

Tato výzva bude realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy IROP č. 68 – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ – integrované projekty CLLD  - více informací na webových stránkách: IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int.pr.CLLD (mmr.cz)

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce včetně příloh Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-14_final.pdf.aspx (mmr.cz)

Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce včetně příloh Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-4.pdf.aspx (mmr.cz)

 

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ https://mseu.mssf.cz/

Konzultace pro žadatele:

Vzhledem k aktuálním krizovým opatřením a vyhlášení nouzového stavu proběhne informační seminář pro žadatele formou rozesláním prezentace potencionálním žadatelům současně s informací o zveřejnění prezentace na webu www.mas-trebonsko.cz  nejpozději v den vyhlášení výzvy.

Stejně tak budou omezeny bezplatné osobní konzultace. Možné je využívat on-line konzultace na e-mailu bednarova@mas-trebonsko.cz nebo na tel. 774 420 951 (Martina Bednářová).

Hodnotící kritéria - výzva č. 13 - FN a P

Hodnotící kritéria - výzva č. 13 - FN a P.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 228,81 kB
Staženo: 163×

Hodnotící kritéria - výzva č. 13 - věcná

Hodnotící kritéria - výzva č. 13 - věcná.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 408,2 kB
Staženo: 152×

Partnerská smlouva_vzor

Partnerská smlouva_vzor.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 90,46 kB
Staženo: 136×

Pozvánka na seminář

Pozvánka na seminář pro žadatele 22.11.2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 525,96 kB
Staženo: 159×

Prezentace

Prezentace_seminář pro příjemce IROP_13.VÝZVA.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 633,79 kB
Staženo: 148×

Výzva č. 13

Výzva č. 13.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 644,57 kB
Staženo: 156×

Zápis z jednání Výboru 1.11.2021 per rollam

Zápis z Výboru 1.11.2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 470,15 kB
Staženo: 120×

Zápis z jednání Výboru 13.12.2021 - KL - per rollam

Zápis z Výboru 13.12.2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,46 MB
Staženo: 155×

DOTACE 2014 – 2020

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ProduktyE-shop s regionálními produkty našeho regionu

Řekněte nám svůj názor.

Na odkaze níže můžete jednoduše dát vědět svůj názor na oblasti, které chcete ve svém bydlišti zlepšit.

Pomozte nám s rozvojem našeho regionu. Děkujeme.

kontakty/napiste-nam/dotaznik-pro-obyvatele-mas-trebonsko/

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.