Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Kdo jsme

Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. byla založena v roce 2004. Rybník - služby

Prvotním impulsem pro její vznik byla potřeba vzniku aktivního partnerství měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelských subjektů a občanů v otázkách dalšího rozvoje venkova a především daného území.

V roce 2005 a 2006 se podařilo MAS Třeboňsko o.p.s. obstát v konkurenci dalších MAS z celé ČR a rozdělit na svém území finanční prostředky na jistě kvalitní a přínosné projekty. Celkem bylo podpořeno 5 projektů za více než 11 mil. Kč, z toho dotace činila 6 mil Kč.

V období 2007 - 2014 MAS Třeboňsko realizvala Strategický plán LEADER s názvem Krčínovo Třeboňsko 2007 - 2013, v jehož rámci podpořila celkem 106 projektů s alokací více než  47 milionů Kč.


Nabízené obecně prospěšné služby:

  • Vytvoření a aktualizace rozvojové strategie - oblast působení MAS Třeboňsko o.p.s.
  • Podpora rozvojových projektů zvláště z následujících oblastí: obnova zdevastované části krajiny, obnova hrází a čištění vodních ploch, budování kanalizací a čistíren odpadních vod, obnova a udržování kulturních památek nebo charakteristických stavebních prvků sídel a krajiny, pořizování nových strojů a technologie pro obnovu přírodního nebo kulturního dědictví, obnova a budování nových vhodných ploch a prostorů pro podnikání v CR (obchody, restaurace, kuchyně, ubytování), stavební, technologické a strojové vybavení k pěstování a využívání obnovitelných zdrojů energie, budovy a vybavení vydavatelství a výzkumných organizací zaměřených na výše uvedené téma, meziregionální a mezinárodní spolupráce na výše uvedené téma, obnova a údržba budov a jejich využití jako společenských a informačních center, pořizování informačních systémů, podora vzniku a provozu regionálních a podnikatelských sítí
  • Vypisování výzev pro předkládání projektů
  • Hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií, která jsou v souladu s přijatou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Třeboňsko
  • Výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel programu Leader a podobných iniciativ a dotačních programů (období 2014-2020 dle závazných interních postupů MAS)
  • Evidence a monitorování realizace projektů
  • Zřízení a provoz organizační struktury, která bude schopna plnit výše uvedené činnosti
  • Vyhledávání možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů oblasti působení MAS Třeboňsko

 

Pergola - sluz.

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. je organizací otevřenou aktivním lidem se zájmem o rozvoj našeho malebného regionu. Důležitý je pro nás také Váš názor.

Krátké video o činnosti MAS: MAS CZ.mp4 (dropbox.com)

O MAS

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ProduktyE-shop s regionálními produkty našeho regionu

Řekněte nám svůj názor.

Na odkaze níže můžete jednoduše dát vědět svůj názor na oblasti, které chcete ve svém bydlišti zlepšit.

Pomozte nám s rozvojem našeho regionu. Děkujeme.

kontakty/napiste-nam/dotaznik-pro-obyvatele-mas-trebonsko/

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.