Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Podpora v letech 2007-2013

V letech 2007 - 2013 bude mít Česká republika jedinečnou možnost získat z rozpočtu Evropské unie nemalé finanční prostředky pro financování svého dalšího rozvoje. Je připravena zcela nová architektura operačních programů a strukturálních fondů, ze kterých budou moci různé subjekty čerpat podporu pro svoje projektové záměry

Abyste se zvládli orientovat ve světě dotací a podpor seznámíme Vás v následujícím textu se strukturou strukturálních fondů pro období 2007-2013.

Politika rozvoje venkova

EAFRD - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova je určen k financování "Programu rozvoje venkova" - zaměřeno na podporu zemědělství, lesnictví a venkovského prostoru. Podporované oblasti:

Osa I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

Osa II - Zlepšování životního prostředí a krajiny

Osa III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

Osa IV - Leader


Politika hospodářské a sociální soudržnosti

Na základě definovaných cílů a priorit Národního rozvojového plánu České republiky pro období 2007-2013Národního strategického referenčního rámce připravila Česká republika pro využívání fondů Evropské unie v letech 2007-2013 celkem 24 operačních programů pro nově koncipované 3 Cíle Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.

Tyto operační programy budou financovány ze strukturálních fondů - ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje), ESF (Evropský sociální fond), FS (Fond soudržnosti).

 

Cíl 1 "Konvergence"

OP Podnikání a inovace

OP Životní prostředí

OP Doprava

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Integrovaný operační program

Regionální operační programy

 

Cíl 2 "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost"

OP Praha - Konkurenceschopnost

OP Praha - Adaptabilita

 

Cíl 3 "Evropská územní spolupráce"

OP Přeshraniční spolupráce

OP Meziregionální spolupráce

OP Nadnárodní spolupráce

více na http://www.strukturalni-fondy.cz

 

Kromě výše uvedených fondů budou subjekty ze soukromého i veřejného sektoru využívat finanční prostředky z regionálních zdrojů - krajských úřadů a dále z prostředků nadací, fondů atd.

Pro aktuální informace o operačních programech, možnostech financování a aktuálních výzvách sledujte naše stránky nebo nás Kontaktujte


Leader pomáhá rozvoji venkova

AKTIVITY MAS

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ProduktyE-shop s regionálními produkty našeho regionu

Řekněte nám svůj názor.

Na odkaze níže můžete jednoduše dát vědět svůj názor na oblasti, které chcete ve svém bydlišti zlepšit.

Pomozte nám s rozvojem našeho regionu. Děkujeme.

kontakty/napiste-nam/dotaznik-pro-obyvatele-mas-trebonsko/

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.