Navigace

Obsah

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko

pro období 2014 - 2020
 

vyhĺašuje ke dni 15. září 2018 


3. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Operačního programu Zaměstnanost

 

s názvem

 

 „MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ – Zaměstnanost I.“
 

Cílem opatření Programového rámce je snížit nezaměstnanost v území MAS zejména s ohledem na níže zmíněné lokality. Cílem je podpořit činnosti zajišťující zprostředkování zaměstnání (monitoring lokálního trhu práce, poradenské a podpůrné služby, mentoring, podpora tréninkového zaměstnání apod.), podpora tvorby nových pracovních míst (vč. příspěvků na mzdy dle nastavení výzev) a dále podpořit uplatnění cílových skupin (osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby sociálně vyloučené ve společnosti a na trhu práce) především prostřednictvím jejich přípravy ke vstupu či návratu na trh práce.

 

Typy příjemců podpory: Nestátní neziskové organizace, Obce a jejich příspěvkové organizace, Dobrovolné svazky obcí, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Poskytovatelé sociálních služeb, Profesní a podnikatelská sdružení.

 

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu se předpokládá 3 056 000,- Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000,- Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu se předpokládá 3 056 000,- Kč.

Příjem žádostí se předpokládá od 15. 9. 2018 do 15. 11. 2018.

Veškerá dokumentace k 3. výzvě „MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ – Zaměstnanost I.“ bude k dispozici v den vyhlášení výzvy zde:

dotace-2014-2020-/vyzvy-op-z-operacni-program-zamestnanost/3-vyzva-op-zamestnanost-mas-trebonsko-ops/

 

Pravidla OPZ naleznete na tomto odkaze: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

 

V průběhu vyhlášení výzvy proběhne seminář pro žadatele, Vaše projektové záměry však můžete konzultovat již nyní. Proto v případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat manažera OPZ (viz kontakt níže).

 

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 26075679                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Bc.  Adéla Tomšovicová – manažer OPZ

telefon: 384 385 688, 774420950, www.mas-trebonsko.cz

 

Avízo výzva č. 3 - Zaměstnanost I. Staženo: 77x | 01.10.2018

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - Attavena, o.p.s. Staženo: 51x | 11.12.2018

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. Staženo: 57x | 11.12.2018

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - KONÍČEK, o.p.s. Staženo: 53x | 11.12.2018

Pozvánka seminář OPZ - 3 a 4 výzva Staženo: 65x | 04.10.2018

Prezenční listina Výběrová komise SCLLD 10. 12. 2018 - OPZ Staženo: 58x | 11.12.2018

Příloha č. 1 - ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ MAS Třeboňsko výzva č. 3 Staženo: 85x | 01.10.2018

Příloha č. 2 - Statut MAS Třeboňsko o. p. s. Staženo: 62x | 01.10.2018

Příloha č. 3 - Popis podporovaných aktivit a cílových skupin Staženo: 72x | 01.10.2018

Seminář 3. výzva OP Zaměstnanost MAS Třeboňsko o. p. s. Staženo: 74x | 15.10.2018

Seznam doporučených projektů Staženo: 57x | 11.12.2018

Seznam nedoporučených projektů Staženo: 55x | 11.12.2018

Seznam přijatých projektů 3. výzvy OPZ Zaměstnanost I. Staženo: 67x | 19.11.2018

Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS - věcné hodnocení Staženo: 53x | 11.12.2018

VÝZVA č. 3 MAS Třeboňsko - Zaměstnanost I. Staženo: 84x | 01.10.2018

Zápis z jednání Výběrové komise SCLLD 10. 12. 2018 Staženo: 55x | 11.12.2018

Zápis z jednání Výběrové komise SCLLD 10. 12. 2018 - OPZ Staženo: 64x | 11.12.2018

Zápis z jednání Výbor SCLLD 13. 12 .2018 - OPZ Staženo: 63x | 14.12.2018

Zápis z jednání Výboru 13.12.2018 Staženo: 48x | 20.12.2018

Stránka

  • 1