Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

3. výzva OP Zaměstnanost MAS Třeboňsko o.p.s. - UKONČENÁ

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko pro období 2014 - 2020 vyhĺašuje ke dni 15. září 2018  3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem „MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ – Zaměstnanost I.“
 

Cílem opatření Programového rámce je snížit nezaměstnanost v území MAS zejména s ohledem na níže zmíněné lokality. Cílem je podpořit činnosti zajišťující zprostředkování zaměstnání (monitoring lokálního trhu práce, poradenské a podpůrné služby, mentoring, podpora tréninkového zaměstnání apod.), podpora tvorby nových pracovních míst (vč. příspěvků na mzdy dle nastavení výzev) a dále podpořit uplatnění cílových skupin (osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby sociálně vyloučené ve společnosti a na trhu práce) především prostřednictvím jejich přípravy ke vstupu či návratu na trh práce.

Typy příjemců podpory: Nestátní neziskové organizace, Obce a jejich příspěvkové organizace, Dobrovolné svazky obcí, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Poskytovatelé sociálních služeb, Profesní a podnikatelská sdružení.

 

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu se předpokládá 3 056 000,- Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000,- Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu se předpokládá 3 056 000,- Kč.

 

Dne 27.10. 2020 došlo k modifikaci výzvy 3. výzvy „ „MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ – Zaměstnanost I.“.  Alokace výzvy byla navýšena na částku 5.815.547, 50 Kč z důvodu podpoření projektu ze zásobníku na základě rozhodnutí ŘO (Dokument ke stažení zde).

 

Příjem žádostí se předpokládá od 15. 9. 2018 do 15. 11. 2018.

Veškerá dokumentace k 3. výzvě „MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ – Zaměstnanost I.“ bude k dispozici v den vyhlášení výzvy zde:

dotace-2014-2020-/vyzvy-op-z-operacni-program-zamestnanost/3-vyzva-op-zamestnanost-mas-trebonsko-ops/

 

Pravidla OPZ naleznete na tomto odkaze: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

 

V průběhu vyhlášení výzvy proběhne seminář pro žadatele, Vaše projektové záměry však můžete konzultovat již nyní. Proto v případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat manažera OPZ (viz kontakt níže).

 

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 26075679                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Bc.  Adéla Tomšovicová – manažer OPZ

telefon: 384 385 688, 774420950, www.mas-trebonsko.cz

 

Avízo výzva č. 3 - Zaměstnanost I.

Avízo Zaměstnanost.docx.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 686,37 kB
Staženo: 392×

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - Attavena, o.p.s.

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - Attavena, o.p.s..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 527,56 kB
Staženo: 356×

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 583,13 kB
Staženo: 343×

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - KONÍČEK, o.p.s.

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - KONÍČEK, o.p.s..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 501,23 kB
Staženo: 349×

Pozvánka seminář OPZ - 3 a 4 výzva

Pozvánka seminář OPZ - 3 a 4 výzva.docx.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 655,11 kB
Staženo: 354×

Prezenční listina Výběrová komise SCLLD 10. 12. 2018 - OPZ

Prezenční listina VK SCLLD 10.12.2018 - OPZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 227,78 kB
Staženo: 342×

Příloha č. 1 - ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ MAS Třeboňsko výzva č. 3

Příloha č. 1 - ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ MAS Třeboňsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 885,94 kB
Staženo: 401×

Příloha č. 2 - Statut MAS Třeboňsko o. p. s.

Příloha č. 2 - Statut MAS Třeboňsko o. p. s..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 192,13 kB
Staženo: 356×

Příloha č. 3 - Popis podporovaných aktivit a cílových skupin

Příloha č. 3 - Popis podporovaných aktivit.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 837,63 kB
Staženo: 397×

Seminář 3. výzva OP Zaměstnanost MAS Třeboňsko o. p. s.

Seminář pro žadatele MAS č.3 Zaměstnanost I. MAS Třeboň origo.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,56 MB
Staženo: 436×

Seminář pro příjemce 3. výzva OP Zaměstnanost I. MAS Třeboňsko o.p.s.

Prezentace pro příjemce MAS OPZ 3. výzva MAS Třeboňsko o.p.s..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 992,59 kB
Staženo: 215×

Seznam doporučených projektů

Seznam doporučených projektů_3. výzva OPZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 453,91 kB
Staženo: 369×

Seznam nedoporučených projektů

Seznam nedoporučených projektů_3. výzva OPZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 455,78 kB
Staženo: 339×

Seznam přijatých projektů 3. výzvy OPZ Zaměstnanost I.

Seznam přijatých projektů_3. výzva OPZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 460,41 kB
Staženo: 338×

Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS - věcné hodnocení

Seznam žádostí o podporu podaných do výzvy MAS - 3. výzva OPZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 399,23 kB
Staženo: 349×

VÝZVA č. 3 MAS Třeboňsko - Zaměstnanost I.

Výzva č. 3 - Zaměstnanost I.-oprava.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,04 MB
Staženo: 405×

Zápis z jednání Výběrové komise SCLLD 10. 12. 2018

Zápis z jednání VK SCLLD 10.12.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 663,45 kB
Staženo: 381×

Zápis z jednání Výběrové komise SCLLD 10. 12. 2018 - OPZ

Zápis z jednání VK SCLLD 10.12.2018 - OPZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 223,66 kB
Staženo: 360×

Zápis z jednání Výbor SCLLD 13. 12 .2018 - OPZ

Zápis z výboru 13.12.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 289,52 kB
Staženo: 374×

Zápis z jednání Výboru 13.12.2018

Zápis z jednání Výboru SCLLD 13.12.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,16 MB
Staženo: 367×

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.