Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

6. výzva OP Zaměstnanost MAS Třeboňsko o.p.s. - UKONČENÁ

UPOZORNĚNÍ - MODIFIKACE VÝZVY

MAS Třeboňsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“ upozorňuje, že provedla změnu v 6. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem „MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ – Sociální začleňování II.“ a to navýšením alokace výzvy.  

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko pro období 2014 - 2020 vyhlašuje ke dni 28. srpna 2019 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem „MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ – Sociální začleňování II.“


Cílem opatření Programového rámce je udržení stávajících sociálních služeb v územní působnosti MAS i podpora nových poskytovatelů sociálních služeb a zahájení poskytování sociálních služeb, dle režimu zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. i aktivity nad rámec základních činností zákona č. 108/2006 Sb., a to v celém území tak, aby služby byly zajištěny většímu počtu obyvatel.

Typy příjemců podpory: Poskytovatelé sociálních služeb.

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu se předpokládá 7 048 261,25 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000,-, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu se předpokládá 7 048 261,25 Kč.

Příjem žádostí se předpokládá od 28. 8. 2019 do 30. 09. 2019.

Tato výzva bude realizována v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost – více informací zde:

Veškerá dokumentace k 6. výzvě „MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ– Sociální začleňování II.“ je k dispozici zde: dotace-2014-2020-/vyzvy-op-z-operacni-program-zamestnanost/6-vyzva-op-zamestnanost-mas-trebonsko-ops/

V průběhu vyhlášení výzvy proběhne seminář pro žadatele, Vaše projektové záměry však můžete konzultovat již nyní. Proto v případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat manažera OPZ (viz kontakt níže).

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň,  IČ:26075679                                                                                                                                                                                                                                                                                      Bc. Adéla Tomšovicová – manažer OPZ

telefon: 774420950, www.mas-trebonsko.cz

 
 
 

 

Avízo

Avízo 6. výzva OPZ - Sociální začleňování II..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 674,92 kB
Staženo: 283×

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

Hodnocení VK Kleofáš podepsáno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 726,17 kB
Staženo: 320×

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - REZIDENT 2000, o.p.s.

Hodnocení VK Rezident 2000 podepsáno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 690,28 kB
Staženo: 316×

Pozvánka seminář OPZ - 6. výzva

Pozvánka seminář OPZ - 6 výzva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 652,72 kB
Staženo: 343×

Příloha č. 1 - ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ MAS Třeboňsko

Příloha č. 1 - ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ MAS Třeboňsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 874,42 kB
Staženo: 291×

Příloha č. 2 - Statut MAS Třeboňsko o. p. s.

Příloha č. 2 - Statut MAS Třeboňsko o. p. s..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 192,13 kB
Staženo: 289×

Příloha č. 3 - Vyrovnávací platba k výzvě č. 6 MAS Třeboňsko

Příloha č. 3 - Vyrovnávací platba k výzvě č. 6 MAS Třeboňsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 457,54 kB
Staženo: 301×

Příloha č. 4 - Údaje o sociální službě

P11a Udaje o soc sluzbe - kopie.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 79,38 kB
Staženo: 317×

Příloha č. 5 - Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě k výzvě č. 6 MAS Třeboňsko

Příloha č. 5 - Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě k výzvě č. 6 MAS Třeboňsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 398,96 kB
Staženo: 300×

Příloha č. 6 - Přehled čerpání vyrovnávací platby (údaje o soc službě)

P11b Prehled cerpani vyrovnavaci platby - kopie.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 37,36 kB
Staženo: 289×

Příloha č. 7 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 7 - Popis podporovaných aktivit.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 783,07 kB
Staženo: 355×

Příloha č. 8 - DEFINICE PODPOROVANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN K VÝZVĚ č. 6 MAS Třeboňsko

Příloha č. 8 - DEFINICE PODPOROVANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN K VÝZVĚ č. 6 MAS Třeboňsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 473,32 kB
Staženo: 311×

Seminář 6. výzva OP Zaměstnanost MAS Třeboňsko o.p.s.

Prezentace - Výzva č. 6 MAS Třeboňsko o.p.s. - Sociální začleňování II..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,74 MB
Staženo: 378×

Seminář pro příjemce 6. výzva OP Sociální začleňování II. MAS Třeboňsko o.p.s.

Prezentace pro příjemce MAS OPZ 6. výzva MAS Třeboňsko o.p.s..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 992,75 kB
Staženo: 259×

Seznam doporučených projektů

Seznam doporučených projektů_6. výzva OPZ (2).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 459,75 kB
Staženo: 300×

Seznam přijatých projektů 6. výzvy OPZ - Sociální začleňování II.

Seznam přijatých projektů_6. výzva OPZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 459,74 kB
Staženo: 310×

Výzva č. 6 - MAS Třeboňsko - Sociální začleňování II.

Výzva č. 6 - MAS Třeboňsko - Sociální začleňování II..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 872,96 kB
Staženo: 335×

Výzva č. 6 - MAS Třeboňsko - Sociální začleňování II. - modifikace

Výzva č. 6 - Sociální začleňování II.-modifikováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 874,41 kB
Staženo: 341×

Zápis z jednání Výběrové komise SCLLD 16.10.2019 - OPZ

Zápis OPZ VK 16.10.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 594,39 kB
Staženo: 327×

Zápis z jednání Výběrové komise SCLLD dne 16.10.2019

Zápis MAS Třeboňsko o.p.s. VK 16.10.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 897,76 kB
Staženo: 283×
Zobrazeno 1-20 ze 22

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.