Navigace

Obsah

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. vyhlásila k 31.12. 2020 celkem 6. výzev z Operačního programu Zaměstnanost, a to na:

- Sociální začleňování I., II.

- Prorodinná opatření I., II.

- Zaměstnanost – I.

- Sociální podnikání I.

Celková alokace OP Zaměstnanost činila 12.659.000,- Kč. 

Podrobnosti k ukončeným výzvám naleznete na: dotace-2014-2020-/ukoncene-vyzvy-sclld-2014-2020/ukoncene-vyzvy-opz/