Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

8. výzva PRV MAS Třeboňsko o.p.s. - UKONČENÁ

logo EUlogo PRV

logo MAS

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko pro období 2014 - 2020 vyhlašuje ke dni 08. 03. 2021 8výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova

Příjem žádostí  je od  22. 03. 2021 do 16. 04. 2021.

Celková alokace výzvy je 22 622 226,- Kč.

Tato výzva je realizována v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – více
informací zde: www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

Své záměry můžete konzultovat s kanceláří organizační složky SCLLD MAS, manažerem PRV (kontakt viz níže).

Na odkazech níže naleznete relevantní dokumenty:

Kontakty pro poskytování informací

  • MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň,
  • IČ: 26075679                                                                                                                                    

Bc. Adéla Tomšovicová, manažer PRV

Avízo

Avízo 8. výzva PRV - verze web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 685,84 kB

Příloha č. 1 - Výzva č. 8 PRV MAS Třeboňsko o.p.s.

8. výzva PRV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 607,58 kB

Příloha č. 2 - Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků

F1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 980,38 kB

Příloha č. 3 - Fiche 8 - Obnova ve venkovských oblastech

F8.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,11 MB

Příloha č. 4 - Interní postupy PRV MAS Třeboňsko o.p.s.

Příloha č. 4 - Interní postupy PRV MAS Třeboňsko o.p.s..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 588,97 kB

Příloha č. 5 - Žádost o přístup do Portálu farmáře

Zadost_o_pristup_do_Portalu_farmare_pdf (3).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 227,71 kB

Příloha č. 6 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP

Prohlaseni_o_zarazeni_podniku_do_kategorie_mikropodniku__malych_ci_strednich_podniku_OPR.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 179,56 kB

Příloha č. 7 - Instrukce pro vyplnění přílohy č. 6 Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP

Příloha č. 7 - Instinstrukce pro vyplnění přílohy č. 6 -Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 900,51 kB

Příloha č. 8 - Postup pro vygenerování formuláře podání ŽOD předání na MAS a následnou registraci na RO

příloha č. 8 - Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_na_MAS_a_nasl (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,84 MB

Příloha č. 9 - Potvrzení o trvalém bydlišti žadatele

Příloha č. 9 - Trvalé bydliště žadatele.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 567,4 kB

Příloha č. 10 - Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce

Příloha č. 10 - Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem či programem rozvoje obce.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 567,63 kB

Souhlas s vyhlášením výzvy

souhlas s vyhlášením výzvy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 298,08 kB

Etický kodex PRV 2.0

Etický kodex MAS Trebonsko PRV 2.0.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 302,42 kB

Nejčastější dotazy pro opatření 19.2.1

Nejčastejší dotazy pro opatření 19.2.1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 486,45 kB

Prezentace - seminář k výzvě č. 8 PRV Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

Prezentace_seminář pro příjemce PRV_8.VÝZVA.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,11 MB

ĆSÚ - počet obyvatel k 1.1.2020

ČSÚ - počet obyvatel k 1.1.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 475,86 kB

Seznam přijatých žádostí v 8. výzvě PRV 2021

Seznam projektů PRV_.8 výzva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 509,32 kB

Zápis z jednání Výběrové komise SCLLD 17.5.2021

img20220308_11210237.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,38 MB

Zápis z jednání Výboru SCLLD 21.5.2021

Zápis z jednání Výboru SCLLD dne 21.5.2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,57 MB

Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci v 8. výzvě PRV

vybrané nevybrané projekty.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 133,88 kB

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.