Obsah

logo EUlogo PRV

logo MAS

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

 jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko

pro období 2014 - 2020
 

vyhlašuje ke dni 08. 03. 2021 

 

8výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Programu rozvoje venkova

 

Příjem žádostí  je od  22. 03. 2021 do 16. 04. 2021.

 

Celková alokace výzvy je 22 622 226,- Kč.

 

Tato výzva je realizována v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – více
informací zde: www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

 

Své záměry můžete konzultovat s kanceláří organizační složky SCLLD MAS, manažerem PRV (kontakt viz níže).

 

Na odkazech níže naleznete relevantní dokumenty:

 

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 26075679                                                                                                                                    Bc. Adéla Tomšovicová, manažer PRV

telefon: 774420950     email: tomsovicova@mas-trebonsko.cz 

 

Stránka

  • 1