Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

MAS Třeboňsko o.p.s. - IROP - Bezpečná a udržitelná doprava II.-chodníky - UKONČENÁ

data/editor/279cs_1.png

MAS Třeboňsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje ke dni 15. března 2019 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem  „MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Bezpečná a udržitelná doprava II.“
 

Cílem podpory jsou: Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší. Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.

Podporované aktivity:

1. Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
2. Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
3. Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
4. Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).

 

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu činí 8.421.053 ,-Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 2.000.000,-Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95% ze způsobilých výdajů, podíl žadatele je 5%.

Příjem žádostí:  15. 3. 2019, 9:00 hod. 

Ukončení příjmu žádostí:  30. 6. 2019, 23:59

Tato výzva bude realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy IROP č. 53 – Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD  - více informací na webových stránkách: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ https://mseu.mssf.cz/

Termín pro konání semináře pro žadatele je 25. března 2019 od 17.00 hodin v Kanceláři MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň. Bližší informace naleznete v příloze k uveřejnění výzvy "Pozvánka na seminář pro žadatele".

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s kanceláří organizační složky SCLLD MAS (viz kontakty).

Pravidla IROP a další dokumentace k výzvě č. č. 53 – Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD:

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce:

http://www.irop.mmr.cz/getmedia/6f92fe90-a06e-459a-acaa-68c2b291e410/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-12_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce:

http://www.irop.mmr.cz/getmedia/a6c20724-399c-4f97-bad5-9677f459d70e/Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-3.pdf.aspx?ext=.pdf

 

 

 

 

Zápis z jednání Výboru 17.1.2020

Zápis z jednání Výboru SCLLD MAS 17.1.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 167,83 kB
Staženo: 239×

Výzva č. 5 - modifikovaná k datu 17.1.2020

MAS_Třeboňsko_final_Výzva č. 5_modifikace_17.1.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 648,82 kB
Staženo: 243×

Zápis z jednání Výboru 15.11.2019

Zápis z jednání Výboru SCLLD MAS 15.11.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,39 MB
Staženo: 236×

Hodnotící kritéria věcná - modifikovaná

Hodnotící kritéria - výzva č. 5-změna OP věcná.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 665,57 kB
Staženo: 251×

Hodnotící kritéria FN a P - modifikovaná

Hodnotící kritéria - výzva č. 5-změna OP FN a P.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 667,07 kB
Staženo: 204×

Výzva č. 5 - modifikovaná

MAS_Třeboňsko_final_Výzva č. 5_modifikace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 646,71 kB
Staženo: 273×

Zápis z Kontrolní komise 5.9.2019

Zápis z Kontrolní komise SCLLD dne 5.9.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,72 MB
Staženo: 280×

Zápis z Výboru SCLLD ze dne 21.8.2019

Zápis Výboru ze dne 21.8.2019 vč. příloh.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,92 MB
Staženo: 318×

Seznam vybraných projektů

Seznam vybraných žádostí o dotaci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 268,36 kB
Staženo: 292×

Zápis z jednání VK dne 29.7.2019

Zápis ze semináře a jednání výběrové komise dne 29.7.2019 vč. příloh.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,93 MB
Staženo: 282×

Kontrolní listy - věcné hodnocení

Kontrolni-listy-pro hodnocení upravený věcné hodnocení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 547,64 kB
Staženo: 251×

Kontrolní list FN a P

Kontrolni-listy-pro hodnocení upravený FN a P.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 632,36 kB
Staženo: 272×

Prezentace_seminář pro příjemce IROP_5.VÝZVA Bezpečná a udržitelná doprava II.

Prezentace_seminář pro příjemce IROP_5.VÝZVA Bezpečná a udržitelná doprava II..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 492,07 kB
Staženo: 323×

Karta souladu - udržitelná mobilita_53. výzva_CLLD

P5_Karta souladu - udržitelná mobilita_53. výzva_CLLD.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 127,11 kB
Staženo: 278×

Osnova studie proveditelnosti-bezpečná doprava

P4D_Osnova studie proveditelnosti_53.výzva_Bezpečnost dopravy.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 144,07 kB
Staženo: 264×

Pozvánka na seminář pro žadatele 25.3. 2019

Pozvánka na seminář pro žadatele 25.3. 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 392,51 kB
Staženo: 304×

Zápis 5.3.2019

Zápis z jednání Výboru SCLLD MAS 5.3.2019 vč.hlasovací tabulky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 956,02 kB
Staženo: 282×

Hodnotící kritéria věcná

Hodnotící věcná kritéria - výzva č. 5.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 656,2 kB
Staženo: 310×

Kritéria pro hodnocení žádostí - formální a přijatelnost

Kritéria FN a P - výzva č. 5.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 657,53 kB
Staženo: 314×

5. výzva MAS Třeboňsko-IROP-Bezpečná doprava II

MAS_Třeboňsko_final_Výzva č. 5 Bezpečná a udržitelná doprava II.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 635,62 kB
Staženo: 320×

DOTACE 2014 – 2020

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ProduktyE-shop s regionálními produkty našeho regionu

Řekněte nám svůj názor.

Na odkaze níže můžete jednoduše dát vědět svůj názor na oblasti, které chcete ve svém bydlišti zlepšit.

Pomozte nám s rozvojem našeho regionu. Děkujeme.

kontakty/napiste-nam/dotaznik-pro-obyvatele-mas-trebonsko/

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.