Navigace

Obsah

Území MASMAS Třeboňsko o.p.s.


Zde naleznete nejdůležitější údaje.


Základní údaje o MAS:
 

   
Počet měst a obcí: 61
Rozloha:  1032,6 km2
Počet obyvatel: 43 558
Hustota osídlení: 42,18 obyvatel/km2
   
Předseda správní rady: Ing. Jan Hůda, Ph.D.
Ředitel MAS: Bc. et Bc. Tomáš Novák
   
Kancelář MAS: Dukelská 145, 379 01 Třeboň
E-mail: mas@mas-trebonsko.cz
Web: http://www.mas-trebonsko.cz
IČO: 26075679

 

Stručný popis území:
Oblast Místní akční skupiny Třeboňsko se skládá z katastrálních území pěti svazků obcí - Svazku obcí regionu Třeboňska, Vitorazska, Veselska, Řečicka a Jindřichohradecka-západ. MAS Třeboňsko se v červnu r. 2007 spojila s MAS Veselsko.

Rybník Třeboňsko: Povrch regionu je tvořen převážně plochou Třeboňskou pánví /410 - 480 m.n.m./ oválného tvaru, o osách cca 60 a 25 km a protaženou ve směru JJV- SSZ. Území je ohraničeno výběžky Českomoravské vysočiny na východě, Novohradských hor na jihu a na západě plochým hřbetem Lišovského prahu. Přirozenou osou území je část horního a středního toku Lužnice. Mírně zvlněná krajina s množstvím lesů a rašelinišť je proložena velkým počtem rybníků. Na více než polovině Třeboňské pánve byla v roce 1979 vyhlášena Chráněná krajinná oblast Třeboňsko.

Dračice

 

Vitorazsko: Mikroregion Vitorazsko tvoří katastrální území 6 členských samosprávných obcí. Geomorfologicky je součástí Třeboňské pánve s přirozenou osou území, řekou Lužnicí. Směrem jižním a východním je mikroregion ohraničen státní hranicí s Rakouskem, západním aseverním je ohraničen pouze hranicemi katastrů členských zemí a nemá přirozené hranice. Nadmořská výška se pohybuje od 450 do 520 m.n.m.

 

 

Duna vlkovVeselsko a Řečicko: Oba tyto regiony jsou typickou venkovskou oblastí, krajinou blat s výskytem borových a lužních lesů. Tato krajina je charakteristická zdobnou architekturou zemědělských usedlostí (tzv. selského baroka). Část regionu Veselska leží na ohromném podzemním jezeře s nejkvalitnější pitnou vodou. Regiony mají co nabídnout: zámek Červená Lhota, naučné stezky Blatská stezka, Veselské pískovny, řeku Lužnici, která je vyhledávána především vodáky a rybáři. Dále mezinárodní cyklotrasu Greenways Praha-Vídeň.

Zajímavé odkazyJindřichohradecko - Západ: Mikroregion tvoří západní část Jindřichohradecka, regionu ležícího v jihovýchodní části Jihočeského kraje při hranicích s Rakouskem. Krajina je pokryta z velké části lesnatou krajinou, přičemž její zaoblené kopečky představují plynulý přechod mezi Třeboňskou pánví a Českomoravkou vrchovinou. V poslední době je tento kraj vyhledáván turisty i mladými rodinami, které zde nacházejí vhodné místo pro život. Toto území se zachovalou přírodou představuje zajímavý potenciál pro další rozvoj.


Charakter území ovlivňující strategii oblasti:

Selské barokoÚzemí MAS Třeboňsko je převážně venkovskou oblastí s převažující činností v zemědělství, lesnictví a rybářství. Nachází se zde značné množství historických a kulturních památek. Celé území v okolí Třeboně je spojeno s dlouholetou tradicí stavby rybníků, které jsou určeny pro chov sladkovodních ryb /Svět, Rožmberk/. Mezi další ekonomické aktivity patří těžba štěrkopísku, rašeliny, sklářský a pivovarnický průmysl. V Třeboni má nejsilnější ekonomický potenciál lázeňství. Regionu MAS se také týká NATURA 2000, která představuje soustavu chráněných území evropského významu.Rybář