Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň IV"

 

MAP IV

 

  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň IV
  • Reg. číslo: CZ.02.2.XX/00/23_017/
  • Fyzická realizace projektu: 01. 11. 2023 - 31. 12. 2025
  • Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň IV“ je spolufinancován Evropskou unií - prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Základní informace o projektu

Projekt se zaměřuje se na rozvoj spolupráce a podporu zlepšení kvality vzdělávání dětí a žáků v SO ORP Třeboň (25 obcí). Smyslem realizace projektu je na základě spolupráce a společného plánování realizovat aktivity, zaměřené na sdílení zkušeností, a konkrétní implementační aktivity MAP. MAP tak umožní řešení identifikovaných problémů, specifických pro dané území, a to v souladu s cíli Dlouhodobého záměru vzdělávání Jihočeského kraje i Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Cílem projektu 

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Jedná se zejména o společné vzdělávání zainteresovaných stran, zejména pracovníků škol, plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb i vytvoření společné komuikační a partnerské sítě. Zpracováním místního akčního plánu dojde ke sjednocení vize rozvoje škol a koncepce vzdělávací politiky v území. Budou stanoveny jednotlivé cíle a opatření a způsoby jejich naplnění popsané v jednotlivých částech MAP. Zapracování MAP je také prostředkem pro získávání finančních prostředků nejen z příslušných operačních programů.

 

 

 

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.