Obsah

 

MAS Třeboňsko o.p.s.

 jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

„SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“
 

vyhlašuje ke dni 26. března 2018 

 

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z  Programu rozvoje venkova.

 

Příjem žádostí je od 9. 4. 2018 do 21. 5. 2018.

Oproti minulé výzvě bude příjem žádostí probíhat prostřednictvím Portálu farmáře.

Celková alokace  výzvy se je 23 172 420,- Kč.

 

Tato výzva je realizována v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 - víze informací zde:

www.eagri.cz/prvwww.szif.cz .

 

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s kanceláří organizační složky SCLLD MAS, manažerem PRV (kontakt viz níže).

 

Na odkazech níže naleznete relevantní dokumenty:

 

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 26075679                                                                                                                                     Bc. Adéla Tomšovicová, manažer PRV

telefon: 384 385 688, 774420950     www.mas-trebonsko.cz

 
 
 

 

Přílohy k výzvě č. 2 PRV

Avízo PRV 2 Staženo: 274x

Zápis z jednání Výboru SCLLD 20.3.2018 Staženo: 273x

Příloha č. 1 - Výzva č. 2 PRV MAS Třeboňsko o. p. s Staženo: 419x

Příloha č. 2 - FICHE 1 - Investice do zemědělských podniků Staženo: 448x

Příloha č. 3 - FICHE 4 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností Staženo: 347x

Příloha č. 4 - FICHE 5 - Neproduktivní investice v lesích Staženo: 268x

Příloha č. 5 - FICHE 6 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh Staženo: 269x

Příloha č. 6 - Interní postupy PRV MAS Třeboňsko o. p. s. Staženo: 275x

Příloha č. 7 - Žádost o přístup do portálu farmáře Staženo: 246x

Příloha č. 8 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP Staženo: 287x

Příloha č. 9 - Instinstrukce pro vyplnění přílohy č. 8 -Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP Staženo: 265x

Příloha číslo 10 - Postup pro vygenerování formuláře ŽoD předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF Staženo: 261x

Příloha číslo 11 - Čestné prohlášení prvožadatele Staženo: 337x

Příloha číslo 12 - Etický kodex 2.0 Staženo: 279x

Pozvánka na seminář k 2. výzvě PRV Staženo: 265x

Prezentace - seminář k 2. výzvě PRV Staženo: 298x

Zápis z jednání Výběrové komise SCLLD 25.6.2018 Staženo: 261x

Zápis z jednání Výboru SCLLD 17.7.2018 Staženo: 274x

Seznam přijatých žádostí v 2. výzvě PRV 2018

Seznam přijatých žádostí ve 2. výzvě PRV 2018 Staženo: 442x

Seznam vybraných / nevybraných Žádostí o dotaci v 2. výzvě PRV

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci ve výzvě č. 2 PRV Staženo: 404x

Stránka

  • 1