Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

2. výzva PRV MAS Třeboňsko o.p.s. - UKONČENÁ

MAS Třeboňsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje ke dni 26. března 2018 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí je od 9. 4. 2018 do 21. 5. 2018.

Oproti minulé výzvě bude příjem žádostí probíhat prostřednictvím Portálu farmáře.

Celková alokace  výzvy se je 23 172 420,- Kč.

Tato výzva je realizována v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 - víze informací zde:

www.eagri.cz/prvwww.szif.cz .

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s kanceláří organizační složky SCLLD MAS, manažerem PRV (kontakt viz níže).

Na odkazech níže naleznete relevantní dokumenty:

Kontakty pro poskytování informací

  • MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň,
  • IČ: 26075679

Bc. Adéla Tomšovicová, manažer PRV

Přílohy k výzvě č. 2 PRV

Avízo PRV 2

Avízo PRV 2 2. verze (00000002).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 651,03 kB
Staženo: 443×

Zápis z jednání Výboru SCLLD 20.3.2018

Zápis z jednání Výboru SCLLD 20.3.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,64 MB
Staženo: 424×

Příloha č. 1 - Výzva č. 2 PRV MAS Třeboňsko o. p. s

Příloha č. 1 - Výzva č. 2 PRV MAS Třeboňsko o. p. s..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 760,79 kB
Staženo: 603×

Příloha č. 2 - FICHE 1 - Investice do zemědělských podniků

F1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 626,81 kB
Staženo: 590×

Příloha č. 3 - FICHE 4 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

F4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 632,17 kB
Staženo: 516×

Příloha č. 4 - FICHE 5 - Neproduktivní investice v lesích

F5.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 623,96 kB
Staženo: 412×

Příloha č. 6 - Interní postupy PRV MAS Třeboňsko o. p. s.

Příloha č. 6 - Interní postupy PRV MAS Třeboňsko o. p. s..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 737,16 kB
Staženo: 429×

Příloha č. 7 - Žádost o přístup do portálu farmáře

Příloha č. 7 - Žádost o přístup do portálu farmáře.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 62,85 kB
Staženo: 374×

Příloha č. 8 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP

Příloha č. 8 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 176,96 kB
Staženo: 438×

Příloha č. 9 - Instinstrukce pro vyplnění přílohy č. 8 -Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP

Příloha č. 9 - Instinstrukce pro vyplnění přílohy č. 8 -Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 903,26 kB
Staženo: 405×

Příloha číslo 10 - Postup pro vygenerování formuláře ŽoD předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF

Příloha č. 10 - Postup pro vygenerování formuláře ŽoD předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 489,03 kB
Staženo: 411×

Příloha číslo 11 - Čestné prohlášení prvožadatele

Čestné prohlášení prvožadatel - Výzva č. 2 PRV.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 568,08 kB
Staženo: 485×

Příloha číslo 12 - Etický kodex 2.0

Etický kodex MAS Trebonsko PRV 2.0.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 165,73 kB
Staženo: 422×

Pozvánka na seminář k 2. výzvě PRV

Pozvánka seminář PRV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 737,48 kB
Staženo: 429×

Prezentace - seminář k 2. výzvě PRV

Prezentace_seminář pro příjemce PRV_2.VÝZVA.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 715,54 kB
Staženo: 447×

Zápis z jednání Výběrové komise SCLLD 25.6.2018

Zápis VK 25.6.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 768,65 kB
Staženo: 416×

Zápis z jednání Výboru SCLLD 17.7.2018

Zápis vč prezenční listiny 17.7.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,08 MB
Staženo: 436×

Seznam přijatých žádostí v 2. výzvě PRV 2018

Seznam přijatých žádostí ve 2. výzvě PRV 2018

Seznam projektů PRV_2. výzva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 501,96 kB
Staženo: 645×

Seznam vybraných / nevybraných Žádostí o dotaci v 2. výzvě PRV

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci ve výzvě č. 2 PRV

Seznamy vybraných a nevybraných.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,14 MB
Staženo: 565×

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.