Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

MAS Třeboňsko o.p.s. - IROP - Vzdělávací aktivity dětí a mládeže - UKONČENÁ

UPOZORNĚNÍ!!!: Na přelomu měsíce dubna a května 2018 došlo ke změně webových stránek Ministerstva pro místní rozvoj ČR na: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast .

 

Dále došlo dne 3.5.2018 k revizi Specifických pravidel a příloh k těmto pravidlům, avšak pro žadatele platí pravidla ke dni vyhlášení výzvy www.irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/V%c3%bdzvy/V%c3%bdzvy%20IN/V%c3%bdzvy%20CLLD/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-1.pdf .

MAS Třeboňsko o.p.s.

 jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s.

na období 2014 – 2020“
 

vyhlašuje ke dni 30.4.2018

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem
„MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Vzdělávací aktivity dětí a mládeže“
 

Cílem podpory je:   rekonstrukce školní infrastruktury a zvýšení úrovně vybavenosti škol.

Podporované aktivity:

  • Stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
  • Nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
  • Pořízení vybavení budov a učeben
  • Pořízení kompenzačních pomůcek
  • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.    

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

  • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
  • budování bezbariérovosti škol.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu činí 11.364.000,-Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 2.000.000,-Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95%, podíl žadatele je 5%.

Příjem žádostí:  od 30.4.2018

Ukončení příjmu žádostí:  31. 8. 2018, 23:59

 

Tato výzva bude realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy IROP č. 68 – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ – integrované projekty CLLD  - více informací na webových stránkách: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

 

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ https://mseu.mssf.cz/

Termín pro konání semináře pro žadatele je 16.května 2018 od 17.00 hodin v Kanceláři MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň. Bližší informace naleznete v příloze k uveřejnění výzvy "Pozvánka na seminář pro žadatele".

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s kanceláří organizační složky SCLLD MAS (viz kontakty).

Pravidla IROP a další dokumentace k výzvě č. 68 – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ – integrované projekty CLLD :

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce:

http://www.irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/Obecn%c3%a1%20PP%c5%bdP/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-10_cistopis_1.pdf

Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce:

http://www.irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/V%c3%bdzvy/V%c3%bdzvy%20IN/V%c3%bdzvy%20CLLD/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-1.pdf

Zápis z jednání Výběrové komise SCLLD 14.2.2019 vc.příloh

Zápis z jednání Výběrové komise SCLLD MAS 14.2.2019 vc.příloh.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,87 MB
Staženo: 402×

Jednání KK - ověření střetu zájmů Výboru SCLLD ze dne 13.12.2018

Jednání KK - Ověření střetu zájmu orgánů-výboru ze dne 13.12.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 772,44 kB
Staženo: 368×

Zápis z jednání Výboru 13.12.2018

Zápis z jednání Výboru SCLLD ze dne 13.12.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,82 MB
Staženo: 360×

Seznam vybraných projektů v 3. výzvě MAS Třeboňsko o.p.s. - IROP - Vzdělávací aktivity dětí a mládeže

Seznam vybraných projektů v 3. výzvě MAS Třeboňsko o.p.s. - IROP - Vzdělávací aktivity dětí a mládeže.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 274,31 kB
Staženo: 358×

Seznam projektů s přidělenými body-revidovaný

Seznam projektů s vyznačením schválený Výběrovou komisí dne 29.11.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 280,82 kB
Staženo: 332×

Jednání Výběrové komise- schválení revidovaného Seznamu projektů s přidělenými body

Zápis z VK - opravné hodnocení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,67 MB
Staženo: 380×

Jednání Kontrolní komise SCLLD - přezkum žádosti

Jednání KK - přezkum věcného hodnocení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,35 MB
Staženo: 433×

Jednání Kontrolní komise SCLLD - 3.9.2018

Jednání KK - Ověření střetu zájmu orgánů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 761,32 kB
Staženo: 382×

Seznam projektů s přidělenými body

Seznam projektů s vyznačením schválený Výběrovou komisí dne 22.10.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 280,7 kB
Staženo: 350×

Zápis z jednání VK ze dne 22.10.2018

Zápis z jednání Výběrové komise SCLLD dne 22.10.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,97 MB
Staženo: 401×

Jednání Kontrolní komise SCLLD - 27.8.2018

Jednání kontrolní komise dne 27.8.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 779,15 kB
Staženo: 494×

Kontrolní listy - věcné hodnocení

Kontrolní list- výzva č. 3 - Vzdělávací aktivity dětí a mládeže - věcné hodnocení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 217,73 kB
Staženo: 367×

Kontrolní list FN a P

Kontrolní list - Výzva č. 3 - Vzdělávací aktivity dětí a mládeže - FN a P.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 615,59 kB
Staženo: 403×

Zápis z jednání Výboru SCLLD 30.8.2018 - schválení kontrol.listů

Zápis z jednání Výboru SCLLD MAS 30.8.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 614,58 kB
Staženo: 360×

Interní postupy MAS Třeboňsko - 2.0

Interní postupy IROP_MAS Třeboňsko - verze 2.0- finální.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,06 MB
Staženo: 417×

Prezentace k semináři 3. výzvy MAS - Vzdělávací aktivity dětí a mládeže

Prezentace_seminář pro příjemce IROP_3.VÝZVA [automaticky uloženo].pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 655,48 kB
Staženo: 406×

Pozvánka na seminář pro žadatele IROP

Pozvánka na seminář pro žadatele 16.5.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 395,2 kB
Staženo: 367×

Partnerská smlouva

Partnerská smlouva_finální verze.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 90,42 kB
Staženo: 390×

Hodnotící kritéria věcná

Hodnotící kritéria - věcná - výzva č. 3_finální verze.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 475,11 kB
Staženo: 442×

Hodnotící kritéria FN a P

Hodnotící kritéria FN a P - výzva č. 3_finální verze.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 470,58 kB
Staženo: 426×
Zobrazeno 1-20 ze 23

DOTACE 2014 – 2020

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ProduktyE-shop s regionálními produkty našeho regionu

Řekněte nám svůj názor.

Na odkaze níže můžete jednoduše dát vědět svůj názor na oblasti, které chcete ve svém bydlišti zlepšit.

Pomozte nám s rozvojem našeho regionu. Děkujeme.

kontakty/napiste-nam/dotaznik-pro-obyvatele-mas-trebonsko/

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.