Obsah

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko
pro období 2014 - 2020


informuje, že v červnu roku 2020 plánuje vyhlásit
 

5. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Programu rozvoje venkova

 

Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře.

 

Celková alokace se předpokládá 33 458 007,- Kč.

 

Tato výzva bude realizována v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – více informací zde: www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

 

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 26075679                                                                                                                                     Bc. Adéla Tomšovicová, manažer PRV

telefon: 384 385 688, 774420950     www.mas-trebonsko.cz

Avízo Staženo: 112x | 04.06.2020

Stránka

  • 1