Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Základní informace k OP TAK

OP TAK - Operační program technologie a aplikace pro konkurence schopnost

 

V programovém období 2021-2027 byl pro MAS Třeboňsko schválen OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)

 

Tento program je určen malým a středním podnikům za účelem obnovy, zavádění ekologických, úsporných a inovativních technologií.

Výše podpory: 125 tis. – 1 mil. Kč 

  1. Čerpána v rámci de minimis (200 tis. €)

  2. Výše dotace 50 %

  3. Výše investice v rozmezí 250 tis. Kč - 2 mil. Kč

  4. Jeden žadatel může podat v rámci jedné výzvy jedinou žádost.

Podporovanými aktivitami jsou zejména:

  • pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury
  • pořízení výrobních strojů a zařízení, která zvýší technologickou úroveň podniku a jeho konkurenceschopnost
  • navazující digitalizace a automatizace výroby 
  • mezi další podporované aktivity bude patřit komunikační infrastruktura, výpočetní technika a zřízení webu nebo cloudu. 

Přes MAS budou tak žadatelé podávat projektové záměry.  Při schválení souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS je mu vydáno Vyjádření o souladu se schválenou strategií. Následně žadatel předkládá kompletní projekt do systému ISKP21+.

MAS Třeboňsko je připravena poskytnout bezplatný konzultační servis spojený s přípravou projektu.

 

Více informací naleznete na webu Agentury pro podnikání a inovacehttps://www.agentura-api.org nebo na webu Ministerstva průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.