Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Přihláška nového partnera a podmínky přijetí

Podmínky přijetí:

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. je otevřena všem partnerům ze soukromého, neziskového i veřejného sektoru.

Podmínkou je, že nový partner musí mít v regionu Místní akční skupiny své sídlo nebo provozovnu.

Pokud máte zájem být aktivními partnery naší MAS a přispět k rozvoji našeho regionu, vyplňte níže přiloženou přihlášku a zašlete ji na naší adresu. Těšíme se na budoucí spolupráci.

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.