Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

5. výzva OP Zaměstnanost MAS Třeboňsko o.p.s. - UKONČENÁ

MAS Třeboňsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje ke dni 28. února 2019
5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem
„MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ – Prorodinná opatření II.“

Cílem opatření je zajistit aktivity zaměřené na slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob, včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce, a to podporou zařízení, které doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení, včetně podpory příměstských táborů, podporou dětských skupin pro podniky i veřejnost a podporu individuální péče o děti.

Typy příjemců podpory: Obce a jejich příspěvkové organizace, Dobrovolné svazky obcí, NNO, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Poskytovatelé sociálních služeb, Profesní a podnikatelská sdružení, Školy a školská zařízení.

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu se předpokládá 4 684 000,- Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000,-, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu se předpokládá 4 684 000,- Kč.

Příjem žádostí se předpokládá od 28. 2. 2019 do 01. 4. 2019.

Tato výzva bude realizována v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost – více informací zde:

 https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz

https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

Veškerá dokumentace k 5. výzvě „MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ– Prorodinná opatření II.“ je k dispozici zde: 

dotace-2014-2020-/vyzvy-op-z-operacni-program-zamestnanost/5-vyzva-op-zamestnanost-mas-trebonsko-ops/

 

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 26075679  

Bc. Adéla Tomšovicová – manažer OPZ

telefon: 384 385 688, 774420950, www.mas-trebonsko.cz

Seminář pro příjemce 5. výzva OP Prorodinná opatření II. MAS Třeboňsko o.p.s.

Prezentace pro příjemce MAS OPZ 5. výzva MAS Třeboňsko o.p.s..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 992,83 kB
Staženo: 181×

Zápis z jednání Výbor SCLLD 13. 05 .2019 - OPZ

OPZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 514,48 kB
Staženo: 352×

Zápis z jednání Výbor SCLLD 13. 05 .2019

OPZ2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 941,83 kB
Staženo: 331×

Zápis z jednání Výběrové komise SCLLD 15. 04. 2019 - OPZ

Epson_1143.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 296,13 kB
Staženo: 317×

Prezenční listina Výběrová komise SCLLD 15. 04. 2019 - OPZ

Epson_1144.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 289,06 kB
Staženo: 310×

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - Jezdecký klub DOLLI Zálší, z. s.

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 895,71 kB
Staženo: 331×

Seznam doporučených projektů

Seznam doporučených projektů_5. výzva OPZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 450,18 kB
Staženo: 349×

Seznam přijatých projektů 5. výzvy OPZ - Prorodinná opatření II.

Seznam přijatých projektů_5. výzva OPZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 450,16 kB
Staženo: 323×

Zápis z jednání Výběrové komise SCLLD 15. 04. 2019

Zápis VK 15.04.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 874,36 kB
Staženo: 326×

Seminář 5. výzva OP Zaměstnanost MAS Třeboňsko o.p.s.

Prezentace 1. - Výzva MAS č.5 Prorodinná opatření MAS Třeboňsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,87 MB
Staženo: 386×

Avízo

Avízo 5. výzva OPZ - Prorodinná opatření II..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 671,07 kB
Staženo: 367×

Příloha č. 3 - Popis podporovaných aktivit a cílových skupin

Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit a cílových skupin.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 560,62 kB
Staženo: 332×

Příloha č. 2 - Statut MAS Třeboňsko o. p. s.

Příloha č. 2 - Statut MAS Třeboňsko o. p. s..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 192,13 kB
Staženo: 342×

Příloha č. 1 - ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ MAS Třeboňsko

Příloha č. 1 - ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ MAS Třeboňsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 886,45 kB
Staženo: 356×

Výzva č. 5 - Prorodinná opatření II.

Výzva č. 5 MAS Třeboňsko - Prorodinná opatření II..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 853,63 kB
Staženo: 355×

Pozvánka seminář OPZ - 5. výzva

Pozvánka seminář OPZ - 5. výzva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 654,96 kB
Staženo: 323×

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.