Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

6. výzva PRV MAS Třeboňsko o.p.s. - UKONČENÁ

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko pro období 2014 - 2020vyhlašuje ke dni 22. 6. 2020 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova

Příjem žádostí je od 24. 7. 2020 do 7. 8. 2020

Celková alokace výzvy je 33 117 542,- Kč.

Tato výzva je realizována v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – více
informací zde: www.eagri.cz/prvwww.szif.cz.

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s kanceláří organizační složky SCLLD MAS, manažerem PRV (kontakt viz níže).

Na odkazech níže naleznete relevantní dokumenty:

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 26075679                                                                                                                                     

Bc. Adéla Tomšovicová, manažer PRV

telefon:  774420950     www.mas-trebonsko.cz

Avízo

Avízo 6. výzva PRV - verze web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 686,56 kB
Staženo: 273×

Příloha č. 1 - Výzva č. 6 PRV MAS Třeboňsko o.p.s.

6. výzva PRV - verze schválení.docx.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 608,16 kB
Staženo: 480×

Příloha č. 2 - Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků

F1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 980,38 kB
Staženo: 427×

Příloha č. 3 - Fiche 8 - Obnova ve venkovských oblastech

F8.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,11 MB
Staženo: 437×

Příloha č. 4 - Interní postupy PRV MAS Třeboňsko o.p.s.

Příloha č. 4 - Interní postupy PRV MAS Třeboňsko o.p.s..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 588,97 kB
Staženo: 249×

Příloha č. 5 - Žádost o přístup do Portálu farmáře

Příloha č. 5 - Žádost o přístup do Portálu farmáře.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 62,87 kB
Staženo: 229×

Příloha č. 6 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP

Příloha č. 6 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 176,96 kB
Staženo: 243×

Příloha č. 7 - Instrukce pro vyplnění přílohy č. 6 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP

Příloha č. 7 - Instinstrukce pro vyplnění přílohy č. 6 -Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 900,51 kB
Staženo: 238×

Příloha č. 8 - Postup pro vygenerování formuláře ŽoD předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF

Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_na_MAS_a_naslednou_registraci_na_RO_SZIF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 489,03 kB
Staženo: 272×

Příloha č. 9 - Potvrzení o trvalém bydlišti žadatele

Příloha č. 1 - Trvalé bydliště žadatele.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 567,4 kB
Staženo: 268×

Příloha č. 10 - Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce

Příloha č. 2 - Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem či programem rozvoje obce.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 567,63 kB
Staženo: 246×

Souhlas s vyhlášením výzvy

Souhlas s vyhlášením výzvy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 313,8 kB
Staženo: 212×

Etický kodex PRV 2.0

Etický kodex MAS Trebonsko PRV 2.0 - kopie.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 302,42 kB
Staženo: 226×

Nejčastější dotazy pro opatření 19.2.1

Nejčastejší dotazy pro opatření 19.2.1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 497,41 kB
Staženo: 280×

Pozvánka na seminář k 6. výzvě PRV MAS Třeboňsko o.p.s.

Pozvánka seminář 6. výzva PRV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 661,62 kB
Staženo: 241×

Prezentace - seminář k 6. výzvě PRV

Prezentace_seminář pro příjemce PRV_6.VÝZVA.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,13 MB
Staženo: 293×

Seznam přijatých žádostí v 6. výzvě PRV 2020

Seznam přijatých projektů 6. výzva PRV.xlsx.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 503,58 kB
Staženo: 293×

Zápis z jednání Výběrové komise SCLLD 03.09.2020

Zápis jednání VK SCLLD 3.9.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,79 MB
Staženo: 248×

Zápis z jednání Výboru SCLLD 11.9.2020

Zápis Výbor SCLLD 11.9.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,51 MB
Staženo: 235×

Seznam vybraných žádostí v 6. výzvě PRV

Seznam vybraných žádostí o dotaci v rámci 6. výzvy PRV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 500,54 kB
Staženo: 285×

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.