Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Bezpečná a udržitelná doprava I.-chodníky - UKONČENÁ

data/editor/279cs_1.png

MAS Třeboňsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje ke dni 19. prosince 2017 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem  „MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Bezpečná a udržitelná doprava“
 

Cílem podpory jsou: Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší. Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.

Podporované aktivity:

  • rekonstrukce, modernizace a výstavby chodníků podél silnic I., II.a III.třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II.a III.třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a místo pro přecházení
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k alespoň jedné zastávce veřejné hromadné dopravy  
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II.a III.třídy, místní komunikace, železniční dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší                                                                                                                                                                              
  • realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy do max. výše 100.000,-Kč způsobilých výdajů (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místních komunikacích nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů). 

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu činí 10.000.000,-Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 2.000.000,-Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95% ze způsobilých výdajů, podíl žadatele je 5%.

Příjem žádostí:  1. 1. 2018, 0:00

Ukončení příjmu žádostí:  31. 3. 2018, 23:59

Tato výzva bude realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy IROP č. 53 – Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD  - více informací na webových stránkách: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ https://mseu.mssf.cz/

Termín pro konání semináře pro žadatele je 3. ledna 2018 od 17.00 hodin v Kanceláři MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň. Bližší informace naleznete v příloze k uveřejnění výzvy "Pozvánka na seminář pro žadatele".

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s kanceláří organizační složky SCLLD MAS (viz kontakty).

Pravidla IROP a další dokumentace k výzvě č. č. 53 – Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD:

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce:

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ab644593-6889-4818-a10a-670b62a519e6/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-10_cistopis_1.pdf?ext=.pdf

Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce:

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/daa7cac8-093b-4453-8b61-34470f9dd824/Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_vyzva-53_v-1-1.pdf?ext=.pdf

Zápis z jednání Výboru SCLLD 26.6.2018

Zápis z jednání Výboru ze dne 26.6.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,51 MB
Staženo: 385×

Zápis z jednání VK SCLLD k věcnému hodnocení žádostí o podporu z Výzvy č. 2 - Bezpečná a udržitelná doprava ze dne 31.5.2018 vč. příloh

Zápis z jednání VK SCLLD k věcnému hodnocení žádostí o podporu z Výzvy č. 2 - Bezpečná a udržitelná doprava ze dne 31.5.2018 vč. příloh.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,05 MB
Staženo: 460×

Seznam projektů s vyznačením z hodnocení Hodnotící komisí 28.5.2018

Seznam projektů s vyznačením z hodnocení Hodnotící komisí 28.5.2018 ke schválení Výběrové komisi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 539,8 kB
Staženo: 394×

Zápis z jednání Hodnotící komise SCLLD k věcnému hodnocení žádostí o podporu z Výzvy č. 2 - Bezpečná a udržitelná doprava ze dne 28.5.2018

Zápis z jednání Hodnotící komise SCLLD k věcnému hodnocení žádostí o podporu z Výzvy č. 2 - Bezpečná a udržitelná doprava ze dne 28.5.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,32 MB
Staženo: 458×

Zápis z jednání Kontrolní komise dne 27.3.2018

Zápis z jednání Kontrolní komise ze dne 27.3.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1006,85 kB
Staženo: 409×

Interní postupy MAS Třeboňsko - 1.0

Interní postupy IROP MAS Třeboňsko (Verze 0.1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 831,46 kB
Staženo: 390×

Zápis z jednání a semináře Výběrové komise SCLLD ze dne 14.5.2018

Zápis z jednání a semináře Výběrové komise SCLLD dne 14.5.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,11 MB
Staženo: 564×

KL doprava věcné hodnocení

KL doprava věcné hodnocení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 450,51 kB
Staženo: 526×

KL doprava FN a P

KL doprava FN a P.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 524 kB
Staženo: 515×

KL úvodní strana

KL doprava úvodní strana.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 494,18 kB
Staženo: 429×

Prezentace k semináři 2. výzvy MAS - Bezpečná a udržitelná doprava

Prezentace_seminář pro příjemce IROP_2.VÝZVA.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 706,49 kB
Staženo: 523×

Pozvánka na seminář pro žadatele IROP

Pozvánka na seminář pro žadatele 3.1. 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 95,33 kB
Staženo: 467×

3. Příloha č. 1b) - Hodnotící kritéria věcného hodnocení

Hodnotící kritéria - výzva č. 2 - udržitelná doprava-věcné hodnocení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 551,78 kB
Staženo: 498×

2. příloha č. 1a) - Hodnotící kritéria - formální náležitosti a přijatelnosti

Hodnotící kritéria - výzva č. 2 - udržitelná doprava-formální náležitosti a přijatelnost.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 560,57 kB
Staženo: 487×

1. Text výzvy

VÝZVA č. 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 654,01 kB
Staženo: 542×

Avízo k 2. výzvě IROP - Bezpečná a udržitelná doprava

Avízo bezpečná a udržitelná doprava.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 323,16 kB
Staženo: 508×

DOTACE 2014 – 2020

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ProduktyE-shop s regionálními produkty našeho regionu

Řekněte nám svůj názor.

Na odkaze níže můžete jednoduše dát vědět svůj názor na oblasti, které chcete ve svém bydlišti zlepšit.

Pomozte nám s rozvojem našeho regionu. Děkujeme.

kontakty/napiste-nam/dotaznik-pro-obyvatele-mas-trebonsko/

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.