Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

MAS Třeboňsko o.p.s. - IROP - Sociální služby II. - UKONČENÁ

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.  jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko pro období 2014 – 2020 vyhlašuje ke dni 30. dubna 2020 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem „MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Sociální služby II. “

Celková alokace výzvy činí 2.796.413,68 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 2.796.413,68 Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95%, podíl žadatele je 5%.

Podporované aktivity: Rozvoj sociálních služeb a komunitních center

Typy podporovaných projektů:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb

 • nákup zařízení a vybavení, automobilu,
 • výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:

 • zařízení pro krizovou pomoc,
 • nízkoprahová denní centra,
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 • odborné sociální poradenství,
 • sociální rehabilitace,
 • pracoviště rané péče,
 • intervenční centra,
 • podpora samostatného bydlení,
 • pečovatelská služba,
 • osobní asistence,
 • odlehčovací služby,
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 • kontaktní centra,
 • terénní programy,
 • tísňová péče,
 • průvodcovské a předčitatelské služby.

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory. V rámci výzvy MAS jsou podporovány pouze terénní sociální služby.                                                                                 

Aktivita Rozvoj komunitních center

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,                                                                               
 • nákup pozemků, budov a staveb
 • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
 • pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,
 • vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Příjem žádostí: 30.4. 2020, 9:00 hod. 

Ukončení příjmu žádostí: 30.6. 2020, 12:00 hod.

Tato výzva bude realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy IROP č. 62 – Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD  - více informací na webových stránkách: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-62-socialni-infrastruktura-integrovane-pro

Veškerá dokumentace k 9. výzvě „MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Sociální služby II.“ bude k dispozici zde:  dotace-2014-2020-/vyzvy-irop-integrovany-regionalni-operacni-program/mas-trebonsko-ops-irop-socialni-sluzby-ii/

 Po vyhlášení výzvy je plánován seminář pro žadatele, Vaše projektové záměry však můžete konzultovat již nyní. Proto v případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat manažera IROP (viz kontakt níže).

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 26075679    

Bc. Martina Bednářová, manažer IROP 

telefon: 774420951, email: bednarova@mas-trebonsko.cz

 www.mas-trebonsko.cz

 
 

 

Seznam neúspěšných žádostí o dotaci schválený Výborem SCLLD

Seznam neúspěšných žádostí o dotaci schválený Výborem SCLLD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,79 kB
Staženo: 209×
Vloženo: 12. 10. 2020

Seznam úspěšných žádostí o dotaci schválený Výborem SCLLD

Seznam úspěšných žádostí o dotaci schválený Výborem SCLLD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 215,83 kB
Staženo: 206×
Vloženo: 12. 10. 2020

Zápis z jednání Výboru SCLLD vč. příloh ze dne 7.10.2020

Zápis z jednání Výboru SCLLD dne 7.10.2020 vč. příloh.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,46 MB
Staženo: 204×
Vloženo: 12. 10. 2020

Seznam neúspěšných žádostí VK

Seznam neúspěšných žádostí o dotaci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 189,72 kB
Staženo: 211×
Vloženo: 26. 8. 2020

Seznam úspěšných žádostí VK

Seznam úspěšných žádostí o dotaci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 234,67 kB
Staženo: 203×
Vloženo: 26. 8. 2020

Seznam hodnocených žádostí VK

Seznam hodnocených žádostí o dotaci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 250,46 kB
Staženo: 189×
Vloženo: 26. 8. 2020

Zápis z jednání VK vč. příloh ze dne 12.8.2020

Zápis z jednání Výběrové komise dne 12.8.2020 vč. příloh.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,26 MB
Staženo: 216×
Vloženo: 26. 8. 2020

Kontrolni-listy-9. výzvy - sociální služby II. - schválené Výborem 1.7.2020-věcné

Kontrolni-listy-9. výzvy - sociální služby II. - schválené Výborem 1.7.2020-věcné.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 657 kB
Staženo: 231×
Vloženo: 13. 7. 2020

Kontrolni-listy-9. výzvy - sociální služby II. - schválené Výborem 1.7.2020-FN a P

Kontrolni-listy-9. výzvy - sociální služby II. - schválené Výborem 1.7.2020-FN a P.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 633,59 kB
Staženo: 211×
Vloženo: 13. 7. 2020

Zápis z jednání Výboru SCLLD 1.7.2020 - KL

Zápis z jednání Výboru SCLLD MAS 1.7.2020 - KL.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 164,74 kB
Staženo: 207×
Vloženo: 13. 7. 2020

Kritéria sociálních služeb

P6_Kritéria sociálních služeb, transformace a deinstit._Deinstitucionalizace_v 1.1_f.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 245,72 kB
Staženo: 242×
Vloženo: 14. 5. 2020

Souhlasné stanovisko kraje - sociální služby

P8_Souhlasné stanovisko subjektu - soc. služby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 168,45 kB
Staženo: 208×
Vloženo: 13. 5. 2020

Souhlasné stanovisko kraje - komunitní centra

P9_Souhlasné stanovisko Kraje _komunitní centra_v 1.2.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 168,51 kB
Staženo: 217×
Vloženo: 13. 5. 2020

Prezentace_seminář pro příjemce IROP_9.VÝZVA

Prezentace_seminář pro příjemce IROP_9.VÝZVA.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 650,36 kB
Staženo: 221×
Vloženo: 13. 5. 2020

Pozvánka na seminář pro žadatele 13.5. 2020

Pozvánka na seminář pro žadatele 13.5. 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 392,54 kB
Staženo: 231×
Vloženo: 5. 5. 2020

Osnova studie proveditelnosti -rozvoj komunitních center

P4C_Osnova studie proveditelnosti_62_Rozvoj komunitních center_v 1.2.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 207,92 kB
Staženo: 223×
Vloženo: 29. 4. 2020

Osnova studie proveditelnosti - rozvoj sociálních služeb

P4B_Osnova studie proveditelnosti_62_Rozvoj sociálních služeb_v 1.2.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 209,57 kB
Staženo: 223×
Vloženo: 29. 4. 2020

Partnerská smlouva - vzor

Partnerská smlouva_vzor.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 93,37 kB
Staženo: 404×
Vloženo: 29. 4. 2020

Prezenční listina Výboru SCLLD 20.4.2020

Prezenční listina Výboru ze dne 20.4.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 303,07 kB
Staženo: 231×
Vloženo: 29. 4. 2020

Zápis z jednání Výboru SCLLD 20.4.2020

Zápis z jednání Výboru SCLLD MAS 20.4.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 160,4 kB
Staženo: 224×
Vloženo: 29. 4. 2020
Zobrazeno 1-20 ze 23

DOTACE 2014 – 2020

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ProduktyE-shop s regionálními produkty našeho regionu

Řekněte nám svůj názor.

Na odkaze níže můžete jednoduše dát vědět svůj názor na oblasti, které chcete ve svém bydlišti zlepšit.

Pomozte nám s rozvojem našeho regionu. Děkujeme.

kontakty/napiste-nam/dotaznik-pro-obyvatele-mas-trebonsko/

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.