Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

MAS Třeboňsko o.p.s. - IROP - Sociální služby - UKONČENÁ

 

 

logo%20MAS%20barva%201

 

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.  jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko pro období 2014 – 2020 informuje, že  k 5.9.2018 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem „MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Sociální služby“

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu činí 1.489.000,- Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 1.489.000,- Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95%, podíl žadatele je 5%.

Typy podporovaných projektů: komunitní centra, zařízení zajišťující sociální a doprovodné služby.

Způsobilé výdaje pro hlavní aktivity projektu:

Stavby, stavební úpravy, rekonstrukce:

 • stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a rekonstrukce budov či bytů sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb;
 • vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb;
 • budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem).

Nákup pozemků a staveb:

 • nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové budovy, která bude sloužit jako zázemí pro poskytování sociálních služeb definovaných a popsaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, cena pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů;
 • nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit jako zázemí pro poskytování sociálních služeb definovaných a popsaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 7.

 

Způsobilé výdaje pro vedlejší aktivity projektu (Výdaje na vedlejší aktivity projektu celkem jsou způsobilé do výše 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu je nezpůsobilá.):

 • zeleň v okolí budov a na budovách (zelené zdi a střechy, aleje, sportovní hřiště, sportovní hřiště a parky);
 • demolice staveb na místě realizace projektu;
 • parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení;
 • příjezdové komunikace v areálu a nezbytné doprovodné vybavení;
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor);
 • projektová dokumentace stavby, EIA;
 • studie proveditelnosti;
 • zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení;
 • povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel);
 • nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení;
 • DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje, (pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným vedlejším aktivitám nárok na odpočet vstupu - pokud žadatel není plátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena).

Příjem žádostí je stanoven od 5.9. 2018 do 31. 10. 2018.

Tato výzva bude realizována v souladu s ustanoveními národní výzvy IROP č. 62 – SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD  - více informací na webových stránkách: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

Veškerá dokumentace k 4. výzvě „MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Sociální služby“ bude k dispozici zde: http://www.mas-trebonsko.cz/dotace-2014-2020-/vyzvy-irop-integrovany-regionalni-operacni-program/mas-trebonsko-ops-irop-socialni-sluzby/

Po vyhlášení výzvy je plánován seminář pro žadatele, Vaše projektové záměry však můžete konzultovat již nyní. Proto v případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat manažera IROP (viz kontakt níže).

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 26075679                                                                                                                                      

Bc. Martina Bednářová, manažer IROP                                                                                                         

telefon: 384 385 689, 774420951       www.mas-trebonsko.cz

 
 
 

Hodnotící kritéria formál.náležitostí a přijatelnosti

Hodnotící kritéria - výzva č. 4-FN a P.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 657,4 kB
Staženo: 415×

Hodnotící kritéria věcná

Hodnotící kritéria - výzva č. 4 - věcná kritéria.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 661,69 kB
Staženo: 455×

Interní postupy MAS Třeboňsko - 2.0

Interní postupy IROP_MAS Třeboňsko - verze 2.0- finální.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,06 MB
Staženo: 373×

Partnerská smlouva - vzor

Partnerská smlouva_vzor.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 93,42 kB
Staženo: 336×

Pozvánka na seminář pro žadatele IROP

Pozvánka na seminář pro žadatele 19.9.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 388,92 kB
Staženo: 357×

Prezentace_seminář pro příjemce IROP_4.VÝZVA

Prezentace_seminář pro příjemce IROP_4.VÝZVA [automaticky uloženo].pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 676,5 kB
Staženo: 391×

Výzva č. 4 - Sociální služby

Výzva č. 4 - sociální služby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 596,78 kB
Staženo: 400×

Zápis z jednání Výboru SCLLD 27.8.2018

Zápis z jednání Výboru SCLLD MAS 27.8.2018 per rollam.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 614,74 kB
Staženo: 379×

DOTACE 2014 – 2020

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ProduktyE-shop s regionálními produkty našeho regionu

Řekněte nám svůj názor.

Na odkaze níže můžete jednoduše dát vědět svůj názor na oblasti, které chcete ve svém bydlišti zlepšit.

Pomozte nám s rozvojem našeho regionu. Děkujeme.

kontakty/napiste-nam/dotaznik-pro-obyvatele-mas-trebonsko/

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.