Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

„Malý LEADER"

Výzva Malý LEADER 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 549.71 kB

Formulář žádosti Malý LEADER.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 81.79 kB

Závěrečná zpráva Malý LEADER.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 81.26 kB

Seznam přijatých projektů Malý LEADER Typ: PDF dokument, Velikost: 88.44 kB

Seznam vybraných projektů Malý LEADER Typ: PDF dokument, Velikost: 100.98 kB

 

Dovolujeme si Vás seznámit s novou aktivitou Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s., kterou jsme nazvali „Malý LEADER“. LEADER je akronymem, který v překladu znamená „Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku“, a jedná se o metodu, na jejímž principu naše MAS funguje. Malý LEADER je našim nástrojem, jak posílit rozvoj občanské společnosti a zlepšit kvalitu života obyvatel v našem území prostřednictvím podpory aktivit realizovaných mládeží ve věku 12-20 let a nevládními neziskovými organizacemi. Nejde o vysoké částky, projekt podpoříme max. 30 000 korunami, jde nám o princip…

Chceme, aby se děti a dospívající učili tomu, jak funguje společnost, samospráva, a že pokud opravdu chtějí, mohou dosáhnout zlepšení toho, co považují ve svém okolí za nedostatečné, či uskutečnění nápadů, které si hýčkají v hlavě.

Níže Vám předkládáme přehled aktivit, které v rámci Malého LEADERu podporujeme:

Číslo aktivity Podporované aktivity
  • 1.
Aktivity se společenským, kulturním nebo sportovním charakterem
  • 2.
Místní tradice a umění
  • 3.
Zdravý životní styl, prevence negativních jevů a zdravé stravování
  • 4.
Úspory energie, udržitelná spotřeba, používání obnovitelných zdrojů energie
  • 5.
Školní parlamenty – posilování úlohy dětí ve školách, větší zapojení do způsobu řešení problémů

 

Malý LEADER

Pokud Vás naše aktivita Malý LEADER zaujala, prosím, abyste mě kontaktovali emailem nebo telefonicky. Ráda se s Vámi poté sejdu a zodpovím případné další dotazy.

 

 

Bc. Adéla Tomšovicová

Projektový manažer SZP a OPŽP

Sídlo:    Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

               Dukelská 145

               379 01 Třeboň

Mobil:  +420 774 420 950

Email:   tomsovicova@mas-trebonsko.cz

www:   www.mas-trebonsko.cz

 

 

 

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.