Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

OP TAK - Operační program technologie a aplikace pro konkurence schopnost

V programovém období 2021-2027 byl pro MAS Třeboňsko schválen OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)

Více informací na webu: www.dotace-optak.cz

Tento program je určen malým a středním podnikům za účelem obnovy, zavádění ekologických, úsporných a inovativních technologií.

Výše podpory: 125 tis. – 1 mil. Kč 

  1. Čerpána v rámci de minimis (200 tis. €) a BEZ OMEZENÍ CZ-NACE.

  2. Výše dotace 50% pro všechny MSP.

  3. Výše investice v rozmezí 200 tis. Kč - 2 mil. Kč

  4. Jeden žadatel může opakovat žádosti nebo jich registrovat víc najednou až do vyčerpání de minimis (200 tis. €).

Podporovanými aktivitami jsou zejména:

  • pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury
  • pořízení výrobních strojů a zařízení, která zvýší technologickou úroveň podniku a jeho konkurenceschopnost
  • navazující digitalizace a automatizace výroby 
  • mezi další podporované aktivity bude patřit komunikační infrastruktura, výpočetní technika a zřízení webu nebo cloudu. 

Přes MAS budou tak žadatelé podávat projektové záměry.  Při schválení souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS je mu vydáno Vyjádření o souladu se schválenou strategií. Následně žadatel předkládá kompletní projekt do systému ISKP21+.

MAS Třeboňsko je připravena poskytnout bezplatný konzultační servis spojený s přípravou projektu.

Dotace 2021 - 2027

ProduktyE-shop s regionálními produkty našeho regionu

Řekněte nám svůj názor.

Na odkaze níže můžete jednoduše dát vědět svůj názor na oblasti, které chcete ve svém bydlišti zlepšit.

Pomozte nám s rozvojem našeho regionu. Děkujeme.

kontakty/napiste-nam/dotaznik-pro-obyvatele-mas-trebonsko/

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.