Obsah

Projekt vzdělávání Krčínova Třeboňska o.p.s.Krčínovo Třeboňsko o.p.s.

Vzděláním k vyšší efektivitě cestovního ruchu v regionu Třeboňsko


V rámci projektu vzdělávání se uskutečnily již čtyři celodenní semináře. Jejich program se řídil dle následujícího přehledu:


Vzdělávací akce:   4   Regionální marketing

Datum:   20. 5. 2010

 

Téma

Dopoledne:

Význam a vývoj regionálního marketingu

Fáze, metody a cíle regionálního marketingu

Marketingové strategie, programy a plány v regionu

Odpoledne:

Marketingový průzkum

Příklady regionálního marketingu, možnost aplikace na Třeboňsku


Na začátku 4. semináře obdrželi posluchači učební text paní doc. Ing. Marie Heskové
Využití marketingu v řízení a rozvoji regionů – vybrané problémy regionálního marketingu.