Obsah

Projekt vzdělávání Krčínova Třeboňska o.p.s.



Krčínovo Třeboňsko o.p.s.

Vzděláním k vyšší efektivitě cestovního ruchu v regionu Třeboňsko


V rámci projektu vzdělávání se uskutečnily již čtyři celodenní semináře. Jejich program se řídil dle následujícího přehledu:


Vzdělávací akce:   2     Životní prostředí, rybníkářství a rybářství, lázeňství

– hlavní devizy regionu

Datum:  8.4.2010

 

Téma

Dopoledne:

Význam ochrany přírody pro region

Lázeňství v Třeboni

Odpoledne:

Rybníkářství a rybářství na Třeboňsku

 


Každý účastník obdržel na začátku jednotlivých školení nejen výukový materiál pro každé probírané téma zvlášť, ale také  zajímavé publikace.


Zde je jejich přehled:

Dykyjová Dagmar: Třeboňsko. Příroda a člověk v krajině pětilisté růže, Carpio 2000

Hule Miroslav, Zeman Marek: Průvodce lázeňského hosta Třeboní, Carpio 2008

Publikace LEADER vydaná Ministerstvem zemědělství obsahující bohatou obrazovou fotodokumentaci včetně map a také dva cd nosiče.

V neposlední řadě byla pro účastníky semináře připravena sada brožur vztahujících se k lázeňství v Třeboni i celorepublikově (Almanach léčebných lázní České republiky).

V rámci druhého semináře připravili organizátoři účastníkům zajímavé zpestření v podobě prohlídky Státního oblastního archivu Třeboň. Studenty provedl ředitel archivu, PhDr. Rameš, přičemž připravil k nahlédnutí zajímavé listiny a mapy týkající se historie rybníkářství na Třeboňsku.