Obsah

Projekt vzdělávání Krčínova Třeboňska o.p.s.Krčínovo Třeboňsko o.p.s.

Vzděláním k vyšší efektivitě cestovního ruchu v regionu Třeboňsko


V rámci projektu vzdělávání se uskutečnily již čtyři celodenní semináře. Jejich program se řídil dle následujícího přehledu:


Vzdělávací akce:   3   Cestovní ruch jako podnikatelská aktivita

Datum:   29. 4. 2010

 

Téma

Dopoledne:

Charakteristika jednotlivých druhů aktivit v CR,

jejich význam pro region a možnosti rozvoje

(lázeňství, agroturistika, cykloturistika,

hipoturistika, vodáctví, pěší turistika,

kongresová turistika apod.)

Odpoledne:

Legislativní a právní podmínky podnikání v CR


Na začátku 3. semináře obdrželi posluchači učební texty:

Charakteristika jednotlivých druhů aktivit v cestovním ruchu a jejich význam pro region Třeboňsko

Zahájení podnikání v cestovním ruchu

Výtah z obchodního zákoníku

prezentaci Obchodní společnosti

panoramatický průvodce Třeboň, Hrady a zámky v j. Čechách ve správě NPÚ ČB a další.