Obsah

Projekt vzdělávání Krčínova Třeboňska o.p.s.Krčínovo Třeboňsko o.p.s.

Vzděláním k vyšší efektivitě cestovního ruchu v regionu Třeboňsko


V rámci projektu vzdělávání se uskutečnily již čtyři celodenní semináře. Jejich program se řídil dle následujícího přehledu:


Vzdělávací akce:  6    Základy komunikace a styku s   návštěvníky regionu a turisty jako turistická destinace

Datum:   9. 9. 2010

 

Téma

Dopoledne:

Úvod do problematiky

Základy komunikace

Mimoverbální komunikace

Odpoledne:

Asertivní jednání

Zvláštnosti komunikace s příslušníky jiných národů


Na začátku 4. semináře obdrželi posluchači učební text pana PhDr. Pospíšila „Základy efektivní komunikace a styku s návštěvníky regionu a turisty" a dále vynikající publikaci „Asertivita je stále živá" stejného autora.