Obsah

Projekt vzdělávání Krčínova Třeboňska o.p.s.Krčínovo Třeboňsko o.p.s.

Vzděláním k vyšší efektivitě cestovního ruchu v regionu Třeboňsko


V rámci projektu vzdělávání se uskutečnily již čtyři celodenní semináře. Jejich program se řídil dle následujícího přehledu:


Vzdělávací akce:   9   Základy hotelnictví a gastronomie 

Datum:           18. 11. 2010
 

Téma

Dopoledne:

Historický vývoj hotelnictví

Hostinské provozovny dnes, jejich rozdělení a klasifikace

 

Odpoledne:

Základní znalosti v oblasti obsluhy

Organizační struktura hotelů a význam hotelových řetezců


Posluchači obdrželi publikaci s názvem Gastronomické služby - servis autorů Ing. Pavly Burešové a Ing. Blanky Zimákové a dále učební text Základy hotelnictví a gastronomie PaedDr. Mgr. JiříhoToufara.