Obsah

2. výzva 2009


Informujeme všechny potencionální žadatele o vyhlášení 2. výzvy 2009 k předkládání Žádostí na realizaci projektů v rámci  těchto fiche:


1 Modernizace zemědělství
5 Občanská vybavenost
6 Kulturní dědictví

 

Znění 2.výzvy 2009
Zde je k dispozici úplné znění 2. výzvy 2009 pro příjem Žádostí o dotaci konečných žadatelů v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.

Dokumenty pro žadatele
Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty pro žadatele o dotaci.

Žádost o proplacení výdajů z PRV
Rubrika obsahuje formulář žádosti o proplacení výdajů a instruktážní list k vyplnění žádosti.

Opatření (Fiche)
Zde je k dispozici text aktuálních Fiche pro 2. výzvu 2009

Přijaté projekty 2. výzvy
Seznam přijatých projektů 2. výzvy

Schválené a náhradní projekty
Zde je tabulka se schválenými a náhradními projekty.

Zpravodajství z Programu rozvoje venkova
Zde je umístěna zpráva o schválených projektech 2. výzvy.

Zápisy z výběrové komise