Navigace

Obsah

Přijaté projekty 2. výzvy


V rámci 2. výzvy Strategického plánu LEADER MAS Třeboňsko o.p.s. pro období 2007 - 2013 "Krčínovo Třeboňsko 2007 - 2013" bylo přijato celkem 19 žádostí. Všechny přijaté projekty budou nyní postoupeny ke kontrole přijatelnosti a obsahové správnosti.

 

Přijaté projekty 2. výzvy 2009  pdf, 81,6 kB