Navigace

Obsah

Žádost o proplacení výdajů z PRV


Zde naleznete formulář žádosti o proplacení výdajů z PRV -  opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie spolu s instruktážním listem pro vyplňování této žádosti.

Dále je zde umístěn seznam dokumentace k zadávacímu řízení PRV a formulář soupisky účetních dokladů ke způsobilým výdajům s instruktážním listem k jeho vyplnění.

Seznam povinných příloh předkládaných při podání žádosti o proplacení je uveden v jednotlivých opatření (Fiche). 

 

Dokumenty k zadávacímu řízení pdf, 105 kB
Hlášení o změnách pdf, 119 kB
Soupiska účetních dokladů pdf, 88,0 kB
Žádost o proplacení výdajů z PRV pdf, 300 kB
Instruktážní list k Žádosti o proplacení pdf, 177 kB