Obsah

Opatření (Fiche)


Modernizace zemědělství
Investice do zemědělských staveb a technologií, včetně nezbytných manipulačních ploch  pro rostlinnou a živočišnou výrobu. Využití a zpracování biomasy pro vlastní spotřebu.
I.1.1.1.
Záměr a), b)

Fiche 5
Občanská vybavenost, služby

Občanské vybavení a služby v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkové činnosti, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. .Zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací, spolků a církví. Zřizování integrovaných informačních a školících center s využitím ICT.
III.2.1.2.
Záměr a), b), c)

Fiche 6
Kulturní dědictví

Investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků , zahrad a alejí a dále na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity.
III.2.2.
Záměr a), b), c)

 

Fiche 1 Modernizace zemědělství pdf, 167 kB
Fiche 5 Občanská vybavenoct pdf, 167 kB
Fiche 6 Kulturní dědictví pdf, 167 kB