Obsah

5. výzva 2010


5. výzva 2010 se týká Žádostí o dotaci v rámci těchto Fichí:

 

Fiche 1 Modernizace zemědělství

Fiche 3 Cestovní ruch

 

5. výzva 2010 - aktuální informace
Dne 27. srpna 2010 ve 14:00 hod. byl ukončen příjem Žádostí do 5. výzvy. Dne 23. února 2011 byl n astránkách SZIF uveřejněn přehled zaregistrovaných projektů MAS Třeboňsko o.p.s. Čtěte dále.

Schválené projekty 5. výzva
Zde naleznete tabulku s projekty v rámci 5. výzvy

Znění 5. výzvy 2010
Schválené znění 5. výzvy

Dokumenty pro žadatele
Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty pro žadatele.

Opatření ( Fiche )
Aktuální znění Fichí.

Upozornění: změna výše dotace od 11. kola!
Zde si můžete stáhnout informace zveřejněné na stránkách SZIF. Tyto informace se týkají obou Fichí v rámci 5. výzvy.

Žádost o proplacení výdajů z PRV
Rubrika obsahuje formulář žádosti o proplacení výdajů a instruktážní list k vyplnění žádosti.

Zápisy z výběrové komise