Navigace

Obsah

5. výzva 2010 - aktuální informace


Dne 27. srpna 2010 ve 14:00 hod. byl ukončen příjem Žádostí do 5. výzvy.


Bylo přijato celkem 9 žádostí, které byly postoupeny k administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti.

Po provedení kontrol byly všechny Žádosti postoupeny Výboru pro výběr a monitorování projektů k bodovému hodnocení.

 

Dne 29. září zasedal Výbor pro výběr a monitorování projektů. Výboru byly předloženy k hodnocení přijaté projekty.

 

Druhé zasedání Výboru proběhlo 11. října. Výbor pro výběr a monitorování postoupil obodované projekty ve výsledném pořadí ke schválení Programovému výboru a Správní radě.

 

Dne 23. února 2011 byl n astránkách SZIF uveřejněn přehled zaregistrovaných projektů MAS Třeboňsko o.p.s.

Přehled je ke stažení zde:

(str. 3)