Obsah

Dokumenty pro žadatele


Zde naleznete nezbytné informace a dokumenty potřebné pro zpracování Žádosti o dotaci, pokyny týkající se podpisu Dohody o poskytnutí dotace s RO SZIF, realizace a vyúčtování projektu v rámci osy IV. programu LEADER.
 

Pravidla LEADER IV.1.2 pdf,
245 kB 
Žádost o dotaci pdf,
631 kB
Instruktážní list pdf,
156 kB
Seznam dokumentace k zadávacímu řízení pdf,
106 kB
Pokyny k publicitě projektu EU pdf,
136 kB
Hlášení o změnách pdf,
136 kB
Pokyny k publicitě projektu MZE pdf,
317 kB
Soupiska účetních dokladů ke způsobilým výdajům pdf,
88,0 kB
Instruktážní list pro vyplňování formuláře Soupiska účetních dokladů ke způsobilým výdajům pdf,
46,1 kB