Obsah

1. výzva 2008


1. výzva a další dokumenty.

V přílohách je k dispozici znění 1. výzvy k předkládání žádostí o dotace Strategického plánu LEADER MAS Třeboňsko o.p.s. pro období 2007 - 2013 "Krčínovo Třeboňsko 2007 - 2013". Dále zde naleznete znění Fichí, které jsou pro tuto výzvu aktuální, seznam dokumentace k zadávacímu řízení, formulář Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova a Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013.  

  

Opatření (Fiche)

Dokumenty pro žadatele

Žádost o proplacení výdajů z PRV pro 5. kolo příjmů žádostí
Rubrika obsahuje formulář žádosti o proplacení výdajů a instruktážní list k vyplnění žádosti.

Loga pro zpracování publicity ke stažení

Zápisy z výběrové komise

Doporučené a náhradní projekty
Zde je tabulka se schválenými a náhradními projekty.

Školení členů komise
Informace o školení členů Výboru pro výběr a monitorování projektů 1. výzvy 2008.